Архів

01.10.2011

2011, № 10

Кiлькiсть переглядiв: 3233

Вийшов у світ № 10, 2011 р.

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ


УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ВІТРЕНКО Ю. “Освіта як вид економічної діяльності в Україні”
– Вперше здійснено аналіз освіти як виду економічної діяльності у СНР. Доведено необхідність і запропоновано основні напрями модернізації економічного механізму досліджуваної  галузі. (с. 4)

ЗАПАТРІНА І., ЛЕБЕДА Т. «Реформування житлово-комунального господарства в умовах макроекономічної нестабільності»
– Проаналізовано стан виконання "Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009–2014 роки" України у розрізі запланованих напрямів і виявлено обставини, що ускладнили її реалізацію. Визначено основні проблеми та ризики щодо досягнення її запланованої мети та завдань, сформульовано пропозиції стосовно забезпечення належного та своєчасного виконання її заходів відповідно до затвердженого законом плану.  (с. 16)

МОРТІКОВ В. «Зворотність економічних рішень і витрат організації»
– Окреслено проблему зворотності економічних рішень і затрат. Розкрито відмінності між гнучкими і негнучкими економічними рішеннями організації з точки зору їх зворотності. Підкреслено значення знаходження точки відліку для оцінки зворотності економічних рішень. (с. 30)

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. “Засади формування ефективної моделі банку розвитку в Україні”
– Розкрито проблему формування в Україні ефективної моделі банку розвитку, діяльність якого має бути спрямована на інвестиційну підтримку розв’язання завдань структурної та технологічної модернізації економіки. Окреслено відмінності БР від звичайних комерційних банків, обгрунтовано напрями і сфери його діяльності, джерела ресурсного забезпечення, ймовірні ризики, підходи до вибудовування організаційної структури та системи управління. (с. 41)

КУЗЬМІН О., КНЯЗЬ С. «Еволюція світової валютно-фінансової системи: трансферні можливості й перспективи розвитку»
– Висвітлено етапи еволюції світової валютно-фінансової системи в плані зміни трансферних можливостей її суб’єктів, залежно від наявності ресурсних і комунікаційних умов для здійснення трансакцій, отримання фінансових ресурсів та інформації про кон’юнктуру фінансового ринку тощо.  (с. 53)

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ВАСИЛЬЄВ О. “Моделювання впливу податкового навантаження на динаміку ВВП”
– Охарактеризовано макроекономічну модель, що описує динаміку обсягу ВВП України. На основі статистичних даних за 2000–2009 рр. розраховано параметри моделі. Сформульовано висновки щодо рівня оптимального податкового навантаження. Проаналізовано перспективи застосування запропонованого підходу для прогнозування розвитку національної економіки. (с. 60)

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

БОРОДЮК В., ФРОЛОВА Г. “Методологічні принципи нової парадигми благоустрою населених пунктів”
 – Обгрунтовано необхідність розробки теоретичних основ науки про благоустрій населених пунктів та його нової парадигми. Окреслено основні методологічні принципи благоустрою, їх сутність та значення для вирішення актуальних проблем розвитку суспільних відносин у нових політико-економічних умовах. (с.66)

РУДИК В. “Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах”
– Показано становлення і розвиток накопичувальних пенсійних програм у розвинутих західноєвропейських країнах, їх місце і роль у національних пенсійних моделях. Проаналізовано особливості їх функціонування в сучасних умовах, досліджено основні фактори, які вплинули на використання накопичувального пенсійного страхування при проведенні пенсійних реформ. Розглянуто можливості використання досвіду даних країн для запровадження державного обов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні. (с. 72)

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧАМ ВНЗ

ІЗМАЙЛОВА К. “Обгрунтування економічних рішень щодо підвищення ефективності проектів на передінвестиційній стадії”
– Наведено методику обгрунтування економічної доцільності капітальних інвестиційних проектів підприємств. Розглянуто прийоми, що дозволяють із різноманіття варіантів економічних рішень на передінвестиційній стадії обрати за заданими критеріями найкращий варіант. Виклад методики супроводжено наскрізним прикладом, адаптованим до Податкового кодексу України. (с. 79)

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

КОЗИК В., СИДОРОВ Ю. «Економічний симбіоз і нові форми індустріальних об’єднань»
– Розглянуто симбіотичні й мережеві форми виробничих об’єднань, які за доби інформатизації є найважливішим утворенням для реалізації високих технологій. (с. 88)

 

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE