Архів

01.07.2011

2011, № 7

Кiлькiсть переглядiв: 2494

Вийшов у світ № 7, 2011 р. наукового журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ”

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Онищенко В. “Модернізація як імператив розвитку України”
– У контексті модернізації розглянуто проблеми ефективного поєднання інституційних та економічних ліберальних трансформацій. Обгрунтовано роль держави у процесах модернізації. Запропоновано запровадити інститут індикативного планування (4–13)
Єщенко П., Арсеєнко А. “Деміфологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці”
– Розглянуто методологічні проблеми соціально-економічних наук в умовах неолібералізму, який сприяє їх догматизації та міфологізації. Аналіз суті «еономікс» як основи трансформації великої кількості сучасних економік свідчить про необхідність зміни нинішньої моделі економічного розвитку (14–25)

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гурнак В., Ананченко О., Гурнак М. “Реалізація комплексної програми утвердження України як транзитної держави
– Проаналізовано виконання Комплексної програми утвердження України як транзитної держави у 2002–2010 роках та ряд Державних цільових програм щодо галузей транспорту (26–37).
Шірінян Л., Шірінян А. “Конкурентоспроможність страхового ринку України в сучасних умовах”
– Досліджено конкурентоспроможність страхового ринку України за допомогою системи кількісних оцінок і критеріїв. Запропоновано методологію комплексної оцінки стану конкурентноcпроможності ринку страхових послуг для впровадження ефективної стратегії взаємодії суб’єктів на ринку з метою законодавчого і макроекономічного регулювання. Введено інтегрований показник конкурентоспроможності, визначено його властивості, межі застосування і критерії, яким має відповідати стан ринку з оптимальним розподілом страховиків і конкуренцією (37–48).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Коваленко Ю. “Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України”
– Розкрито специфічні риси процесу інституційного становлення фінансового сектору України. Досліджено інституційну трансплантацію, інституційні пастки, запозичення і “вирощування” інституцій. Запропоновано інкрементальний підхід до формування нових інституцій у фінансовому секторі (49–59).
Юшко С. “Спрощена система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування”
– Досліджено суть спрощеної системи оподаткування юридичних осіб, обгрунтовано основні переваги її застосування порівняно з оподаткуванням за загальною системою, визначено ризики запровадження єдиного податку з позицій суб’єктів господарювання та держави, окреслено перспективи розвитку спрощеного оподаткування в Україні у контексті підготовки та прийняття Податкового кодексу (60–71).

ДУМКА ЗАРУБІЖНИХ УЧЕНИХ

Асаул А., Лобанов О. “Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно-будівельних комплексів”
– Висвітлено структуру регіональних інвестиційно-будівельних комплексів (ІБК), охарактеризовано сутність і компетенцію кожної їхньої ланки. Розглянуто організаційно-економічні відносини трьох суб’єктів – інвестора, технічного замовника, генерального підрядчика стосовно до стратегічного, тактичного, операційного рівнів реалізації проектів. Запропоновано кластерну модель регіонального ІБК (72–82).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Полозенко Д. “Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України”
– Розкрито сутність нинішньої соціальної політики, її фінансове навантаження, розподіл доходів між різними верствами населення відповідно до принципу справедливості та платоспроможності. Окреслено окремі шляхи вдосконалення соціальної політики держави (83–89).

ДО 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА С. М. ЗЛУПКА

Ювілей відомого вченого-економіста (90–91).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Янковський М. "Перспективи розвитку хімічної промисловості України" (92–94).
Андрійчук В. "Регіональна інтеграція як складова глобалізації" (94–95).» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версiя № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE