Архів

01.09.2008

2008, № 9

Кiлькiсть переглядiв: 2132

Вийшов у світ № 9, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

В. ВАСИЛЕНКО “Методологія економічної діагностики регіонів”
– Розглянуто теоретико-методологічні основи економічної діагностики розвитку регіонів. Стосовно до сучасних знань про регіони запропоновано системний підхід до опису їх основних елементів. Кожний з цих елементів дістав кількісний і якісний опис, з огляду на що свого завершення набуває об’єктна база економічної діагностики територій будь-якого масштабу (с. 4).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

КОРНЄЄВ В. “Банкоцентрична основа фінансового ринку України”
– Розглянуто моделі функціонування фінансових ринків. Проаналізовано особливості позиціювання банків і небанківських вітчизняних фінансових установ. Подано порівняльну динаміку використання боргових і пайових фінансових інструментів. Визначено фактори, що зумовлюють банкоцентричну модель фінансового ринку України (с. 18).

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ВЕКЛИЧ О.  “Фінансові інструменти вилучення екологічної ренти”
– Подано блок авторських розробок теоретико-методологічних основ одного з найменш досліджених базових складників природоресурсної ренти – екологічної ренти. Уперше виявлено фінансові форми вилучення екологічної ренти, які розгорнуто репрезентовані й проаналізовані з висвітленням існуючих недоліків. Обгрунтовано пропозиції з удосконалення чинної методики справляння зборів за забруднення природних ресурсів  як основного фінансового інструмента вилучення екологічної ренти  І, а також пропозиції з активізації податкового стимулювання екологоорієнтованих і ресурсоощадних дій господарюючих суб’єктів, у тому числі через фінансові інструменти вилучення екологічної ренти І і ІІ. (с. 27).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

ЛІСОВИЙ А. “Визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів України”
– Запропоновано методику визначення депресивних сільських територій на рівні адміністративних районів з метою ефективнішого використання бюджетних коштів, які направляються на їх фінансове вирівнювання (с. 38).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ГУРА В. “Україна і держави Магрибу: стан і перспективи торговельно-економічного співробітництва”
– Розглянуто визначальні характеристики стану і напрямів торговельно-економічного співробітництва країн Магрибу з провідними світовими державами. Проаналізовано роль і місце комерційних відносин між Алжиром, Тунісом, Марокко та Україною, показано їхню динаміку, окреслено позиції товарно-номенклатурної взаємозаінтересованості. Здійснено спробу виокремлення перспектив цих відносин і шляхів їх удосконалення (с. 46).
ГРАЖЕВСЬКА Н. «Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі»
– Розглянуто проблему забезпечення конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням суперечливої взаємодії трьох провідних атракторів структурування глобального світогосподарського простору – інформаційно-технологічного, фінансово-економічного, соціалізаційного – і вибудовування на цій основі системи стратегічних пріоритетів і переваг довгострокового розвитку  України (с. 54).

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

КІР’ЯН Т. “Людський капітал в історії економічної думки”
– В історичному, соціальному й економічному аспектах розглядається становлення теоретичних засад людського капіталу та методологічних і прикладних підходів до цієї категорії за період від античних мислителів до вчених сучасності. Викладено розвиток економічної думки в напрямі “людської праці” та людського капіталу в контексті соціально орієнтованої праці як соціальної політики держави (с. 64).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

ГОЛОШУБОВА Н. “Роздрібна торговельна мережа України: стан і тенденції розвитку”
– Досліджено структуру роздрібних торговельних об’єктів за видами і типами, їхнє територіальне розміщення. Визначено рівень забезпе¬ченос¬ті населення мережею магазинів, що належать підприємствам – юридичним особам і фізичним особам – підприємцям та відповідність цього показника розподілу обсягу товарообороту на 1 людину по регіонах України. Встановлено основні тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі, в тому числі негативні. Подано рекомендації з удосконалення державного регулювання цієї сфери (с.  74).

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ Ю., РАДЗІЄВСЬКИЙ О. “Про ефективність приватизації в Україні”
– Наведено статистичні дані щодо ефективності приватизації в Україні, висвітлено можливі причини падіння рентабельності підприємств України за останні 15 років, розкрито сутність деяких методів тіньової економіки. Пропонується впровадити мораторій на приватизацію для підбиття підсумків і вирішення кардинальних питань зміни форми власності (с. 86).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

АМОША О. “Соціальна сфера України на шляху до майбутнього” (с. 92).
ЮРЧИШИН В. “Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства” (с. 93).

––––––––––––––

 

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE