Архів

01.05.2008

2008, № 5

Кiлькiсть переглядiв: 2144

Вийшов у світ № 5, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Геєць В., Гриценко А. “Економічні засади правового регулювання господарських відносин”
– Розкрито економічні засади правового регулювання господарських відносин. На підставі узагальнення зарубіжного досвіту побудови правових систем і судоустрою зроблено рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання господарських відносин в Україні (с. 4).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Вовченко А., Гріньов В. “Проблеми реформування вугільної промисловості України”
– Проаналізовано показники господарської діяльності вугільних підприємств за останні два роки, що підтверджує неефективне використання у вугільній промисловості трудових і фінансових ресурсів (с. 19).
Пустовойт О. “Ефективність моделі розвитку внутрішнього ринку України”
– Уточнено методологічні підходи до кількісної оцінки ефективності моделі розвитку внутрішнього ринку національної економіки, здійснено їх апробацію на прикладі України, аргументовано висновок, що протягом 1995–2006 рр. зростання рівня ефективності функціонування внутрішнього ринку вітчизняної економіки було недостатнім для забезпечення її сталого розвитку в довгостроковому періоді, обгрунтовано окремі стратегії державної політики у сфері ринкового регулювання (с. 24).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Луценко А. “Деякі аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Україні”
– Розглянуто проблеми споживчого кредитування, проаналізовано чинний закон і правозастосовну практику. Запропоновано рекомендації з удосконалення нормативно-правової бази в цій сфері (с.  37).
Жигаленко О. “Удосконалення адміністрування податкових ризиків при плануванні документальних форм податкового контролю”
– Відповідно до сучасних особливостей фінансово-економічних відносин суб’єктів господарювання і податкових правовідносин уточнено і доповнено податкові ризики, які використовуються при плануванні виїзних форм податкового контролю. Запропоновано класифікацію податкових ризиків і автоматизацію процесу відбору платників податку для проведення виїзних податкових перевірок (с. 42).

СВІТОГОСПОЛАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Стасовський Ю. “Світова трубна промисловість. ХХІ століття”
– Висвітлено історію і тенденції розвитку світової трубної промисловості, становище цього виробництва в Україні. Сформульовано стратегічні завдання щодо виведення підгалузі з кризи (с. 51).
Старостіна А., Каніщенко О. “Суперечливі шляхи економічної глобалізації”
– Розглянуто концептуальні положення світової економічної глобалізації та її суперечливі впливи на розвиток національних економічних систем. Висвітлено процеси і тенденції, які виступають факторами інтернаціоналізації української економіки та ефективного її залучення до світових господарських процесів (с. 58).

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Воробйова Л. “Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії”
 – Аналізується визначення поняття “наукова школа”. Формулюються характерні риси наукових шкіл. Говориться про те, що підхід різних авторів, які займаються цією проблемою, до категорії “наукова школа” є неоднозначним. Також розглядаються наукові школи у політичній економії. Вважається правомірним існування української школи фізичної економії, що спирається на нову наукову парадигму С. А. Подолинського (с. 66).

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

Мортіков В. “Ігри у процесі укладання і виконання угод купівлі-продажу”
– Проаналізовано ігри, що проходять у процесі укладання та реалізації угод купівлі-продажу. Виділено альтернативні стратегії гравців, ризики, з якими вони стикаються, проміжні та кінцеві результати ігрових взаємодій. Звернено увагу на особливості економічних ігор у сучасній Україні (с. 77).

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

Безтелесна Л., Юрчик Г. “З досвіду розробки програм зайнятості” (с.  85).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Сіденко В. “Нова парадигма постіндустріального розвитку” (с. .91).
Новосельцев О. “Новаторська пошукова праця” (с. 92).
Шановний читачу! (с. 95).

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE