Архів

01.03.2008

2008, № 3

Кiлькiсть переглядiв: 2390

Вийшов у світ № 3, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Зозульов О., Нестерова Ю. “Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві”
 – Проаналізовано роль активів підприємства в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Досліджено зміни в ролі бренда як нематеріального активу підприємства з урахуванням специфіки українського ринку (с. 4).
Пилипів В. “Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні”
– Розв’язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів регіоналізації та регіоналізму. Обгрунтовано теоретико-методичний підхід до формування організаційно-функціональної структури обласних державних адміністрацій і визначення чисельності працівників управління в регіоні (с. 12).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Соколовська А. “Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні”
– Розкрито зміст економічної функції держави, проведено порівняльний аналіз пріоритетів державних видатків країн ЄС і України, визначено місце видатків на економічну діяльність у системі бюджетних пріоритетів. Досліджено зміни обсягу і структури видатків на економічну діяльність, а також обсягу і структури інвестицій за рахунок коштів державного бюджету в Україні, зроблено висновок про їх невідповідність вимогам структурної перебудови національної економіки та моделі економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі. Запропоновано шляхи підвищення ефективності виконання державою економічної функції (с. 20).
Копилов В. “Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її коригування”
– Розглянуто процедури здійснення моніторингу реалізації бюджетної стратегії; залежно від об’єкта і періоду проведення моніторингу виокремлено такі його види: попередній, щорічний, поточний. Визначено завдання моніторингу за різними напрямами аналізу: стратегічним, макроекономічним, нормативно-правовим, бюджетним. Обгрунтовано процедури врахування результатів щорічного моніторингу в бюджетному плануванні та коригуванні бюджетної стратегії (с. 33).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Махсма М. “Причини та наслідки низької ціни найманої сільської праці”
– Досліджено сучасні тенденції матеріального стимулювання зайнятих в аграрному секторі економіки. Розглянуто проблему низького рівня оплати праці найманих працівників в аграрних підприємствах, причини та наслідки цього для сільського населення. На основі проведеного аналізу динаміки і тенденцій заробітної плати окреслено напрями вдосконалення матеріального стимулювання (с. 40).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Чужиков В. “Модернізація регіональної політики в ЄС”
– Розглянуто особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати “регіональної семирічки” в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007–20013 рр.), проаналізовано ефективність механізмів та інструментів регулювання (с. 51).
Дікарєв О. “Енергетичні стратегії приполярних країн світу”
– Розглянуто досвід зовнішньоекономічного співробітництва циркумполярних країн Арктичного регіону у сфері видобування вуглеводнів континентального шельфу. Здійснено аналіз енергетичної дипломатії цих держав, який свідчить про можливість вирішення найскладніших проблем видобування, транспортування та реалізації енергоносіїв на континентальному шельфі дипломатичними засобами. Висвітлено досвід енергозбереження й використання невичерпних енергоресурсів Ісландії та Данії. Досліджено практику реалізації програм створення енергетичної інфраструктури за участю національних меншин Півночі Канади та США. Розглянуто стан і перспективи розвитку енергетичної галузі Російської Федерації (с. 58).

НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧАМ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ревчун Б. “Труднощі перекладу, або деякі лінгвістично-економічні аспекти аналізу іноземних підручників з економічної теорії”
– Проаналізовано деякі проблеми перекладу іноземних підручників з економічної теорії в контексті сучасних тенденцій інтернаціоналізації навчального процесу. Висловлено певні зауваження та пропозиції щодо вдосконалення перекладу автентичних англомовних текстів з аналітичної економії для поліпшення як викладання даного предмета, так і його засвоєння тими, хто навчається у вітчизняних закладах освіти (с. 67).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Манцевич Ю. «Про можливі шляхи зниження цін на ринку житла» 
– Актуалізуються фактори, які впливають на формування цін на ринку житла в Україні, з урахуванням явних та прихованих витрат забудовника. Розглядаються можливості зниження зазначених цін (с. 76).

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Корнійчук Л. “Економічне зростання і сталий розвиток”
– Простежено еволюцію поглядів на економічне зростання і сталий розвиток. Розкрито зміст цих термінів, як його розуміли представники науки різних шкіл та напрямів. Порушено питання про необхідність формування нової соціально-економічної моделі розвитку світової цивілізації (с. 84).

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Загвойська Л., Соловій І. “Екологічна економіка і менеджмент сталого лісового господарства” (с. 92).

______________________

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE