Архів

01.02.2008

2008, № 2

Кiлькiсть переглядiв: 2022

Вийшов у світ № 2, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Тарнавська Н. “Найновіші прояви конкуренції у суспільстві, заснованому на знаннях”
– Виявлено і систематизовано додаткові ознаки трансформації відносин конкуренції в умовах k-суспільства. Аргументовано тезу про міграцію центрів привабливості бізнесу і зміну пріоритетів формування конкурентного середовища. Показано взаємозв’язок конкурентного успіху в розвитку креативної мережі на макро- і мікрорівнях. Обгрунтовано пріоритетність дослідження внутрі- та міжланцюгової конкуренції як сучасних проявів відносин конкуренції (с. 4).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Орлов П. “Економічні аспекти впровадження систем менеджменту якості на промислових підприємствах”
– Проаналізовано стан впровадження і сертифікації систем менеджменту якості відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000 на вітчизняних підприємствах. Доведено, що через недосконалість нормативних документів втрати від браку істотно знижуються, і наведено рекомендації щодо усунення цієї практики. Обгрунтовано порядок диференційованого підходу до аналізу витрат на гарантійне обслуговування продукції, а також методики оцінки соціально-економічної ефективності проекту впровадження і сертифікації системи менеджменту якості (с. 17).
Гончарук А. “До питання про ефективність газорозподільних компаній в Україні”
– Використовуючи інструменти галузевого міжнародного бенчмаркінгу ефективності, автор проводить порівняльний аналіз ефективності 54 українських та 16 американських газорозподільних компаній. Перевірено гіпотези щодо впливу інституціональних, регіональних факторів і масштабу виробництва на ефективність газових компаній. Виявлено значний потенціал підвищення ефективності в галузі розподілу газу в Україні за рахунок невикористаних резервів скорочення виробничих ресурсів (с. 26).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Матвієнко П. “Рейтингова оцінка діяльності банків України”
– Розглянуто сутність та призначення рейтингового аналізу банківської діяльності. Проведено комплексний аналіз теоретичних і методичних засад побудови рейтингів у банківській діяльності. Розкрито роль і місце побудови рейтингової оцінки в системі дистанційного моніторингу та оперативного виявлення проблем у діяльності банків. Розроблено універсальну методику побудови рейтингової оцінки діяльності банківських установ, і з її використанням розраховано рейтинг найбільших банків України (с. 37).
Назарчук М. “Середньостроковий прогноз розвитку фондового ринку України”
– Порівняно стан та інвестиційні можливості організованих ринків цінних паперів України і сусідніх зарубіжних країн. Розроблено методику середньо- та довгострокового прогнозування обсягових показників фондового ринку та його сегментів з урахуванням впливу довгочасних інституційних факторів, на основі якої визначено основні тенденції розвитку вітчизняного ринку на наступні 5 років (с. 47).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Онищенко В., Герасимчук С. “Ракетно-космічний комплекс України на світовому ринку”
– Досліджено основні проблеми зовнішньоекономічної діяльності ракетно-космічного комплексу (РКК) України на світовому ринку. Визначено його обсяги експорту, частку ринку, існуючі та перспективні сегменти, на яких Україна має або може мати певні конкурентні переваги. Окреслено головні напрями підвищення ефективності функціонування національного РКК на світовому ринку. (с.  63).

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

Джумагельдієва Г. “До питання про способи управління об’єктами державної власності”
– Розглянуто зміни в правовому регулюванні відносин у сфері управління об’єктами державної власності. Оцінено застосування лізингу як одного із способів управління такими об’єктами, проаналізовано міру узгодженості змін законодавства про оренду державного майна з нормами господарського законодавства (с. 74).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Волинський Г. “Про соціальну диференціацію населення”
– Розглянуто процес вирівнювання кінцевих доходів крайніх страт населення за допомогою податково-трансфертного механізму. Підкреслено, що тарифи на комунальні послуги мають бути диференційовані залежно від обсягів споживаних ресурсів та реальних доходів сімей тієї чи іншої соціальної групи. Наведено характеристику так званої шведської моделі (с. 79).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Єфремов О. “Сталий чи гармонійний (з екосистемою) розвиток – чому віддати перевагу?”
– Критично розглянуто основні положення переходу до сталого розвитку суспільства, обгрунтовано причини, на підставі яких автор бере під сумнів мету і поняття сталого розвитку. Доведено, що такий розвиток є нереальним, тому це поняття породжує ілюзію безциклічного розвитку суспільства і його відносин з природою. Запропоновано при визначенні шляху розвитку суспільства орієнтуватися не на поняття “сталий розвиток”, а на гармонійний (з екосистемою) розвиток суспільства. (с. 85).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Шнирков О. “Фундаментальне дослідження проблем теорії та практики управління конкурентоспроможністю” (с.  91).
Панченко Є. “Актуальні проблеми інформаційної економіки: інституційний аспект” (с. 93).
Самсонкін В. “Актуальна праця з економіки безпеки на транспорті” (с. 94).

____________________
» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE