Архів

01.01.2008

2008, № 1

Кiлькiсть переглядiв: 3181

Вийшов у світ № 1, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Кредісов А. “Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії”
– Проаналізовано менеджмент у взаємозв’язку з розвитком економічної теорії. Показано вплив останньої на виникнення менеджменту як науки, тенденції його поступу і риси менеджера ХХІ ст. Взаємозбагачення наук – процес складний, проте в ньому закладені як теоретичні, так і практичні успіхи майбутнього (с. 4).

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Чухно А. “Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії”
– Висвітлено необхідність і передумови формування нової, еволюційної, парадигми економічної теорії у зв’язку із зростанням ролі науки і техніки в розвитку економіки, становленням нового, інформаційного, способу виробництва і змінами у продуктивних силах, виробничих відносинах, місці і ролі людини в економіці та суспільстві (с. 12).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Бернадський В., Маковецька О., Мазур О. “Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці”
– Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини (с. 23).

Филюк Г. “Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти”
– Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення системи регулювання монополій в Україні (с. 30).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Матвієнко П. “Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України”
– Дано оцінку рівня капіталізації банківської системи та перспектив її підвищення. Висвітлено основні закономірності та тенденції розвитку вітчизняної банківської системи у контексті вирішення проблеми підвищення капіталізації банків; досліджено регіональний розподіл банків та рівень концентрації банківського капіталу; здійснено аналіз рівня капіталізації комерційних банків та дієвості фінансових інструментів нарощування капіталізації (с. 42).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Шубравська О. “Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні”
– Проаналізовано переваги органічного способу сільськогосподарського виробництва. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку органічної продукції. Визначено фактори глобального та національного рівнів, які стимулюють і стримують розвиток її вітчизняного ринку. Обгрунтовано перспективи й механізми формування та зміцнення органічної галузі в Україні (с. 53).

Кудла Н. “Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва”
– Йдеться про багатотривалу аграрну кризу, яка спричинила структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли в повному обсягу відновити ресурсні можливості сільських територій. Сучасне становище сільських територій має включати підвищення виробничого потенціалу аграрного сектору в поєднанні з розвитком несільськогосподарської діяльності шляхом активізації місцевого підприємництва (с.  62).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Запатріна І. «Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України»
– Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей  застосування механізму підготовки національних проектів в Україні та організації фінансового забезпечення їх реалізації в межах розвитку програмно-цільового методу бюджетування (с. 72).

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Довбенко М. “Роль контрольованого експерименту в економічній науці”
– Показано, як Нобелівським лауреатом В. Смітом формувався механізм побудови експерименту в економічній теорії та здійснювався аналіз його результатів. Розглянуто застосування економічних експериментів і значущість експериментальної економіки як одного з найперспективніших напрямів сучасної науки для теорії та практики господарювання (с. 84).

ДО 80-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. К. МАМУТОВА

Видатний учений-економіст (с. 90)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Алексеєнко Л. “Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз” (с. 92).

_____________________

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE