Архів

01.01.2009

2009, № 1

Кiлькiсть переглядiв: 3558

Вийшов у світ № 1, 2009 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

ГАЛЬЧИНСЬКИЙ А. “Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення”
– Дано аналіз відтворення в агропромисловому комплексі України і рівня ефективності використання факторів, які його формують: праці, землі, капіталу, підприємництва. Зроблено висновок про відсутність системності в управлінні розвитком продуктивних сил і виробничих відносин в агропромисловому комплексі країни, пропонуються заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору (с. 4).

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

РАДІОНОВА І. “Економічне зростання з участю людського капіталу”
– Аналізуються погляди щодо впливу людського капіталу на економіку, реалізовані в моделях її зростання. Здійснено спробу обґрунтувати прийнятність для аналізу української економіки підходу, який передбачає широке тлумачення людського капіталу та врахування його безпосереднього чи опосередкованого впливу на обсяг випуску продукції (с. 9).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

БЕСЕДІН В. “Валовий галузевий продукт як показник обсягу внутрішнього продукту галузі та її продуктивності”
– Обгрунтовано необхідність і можливість введення в економічну теорію терміна “валовий галузевий продукт” і включення його до економічного обороту і статистичної звітності. Показано, що за допомогою ВГП і ЧГП на 1 зайнятого можна визначати ефективність галузі (видів економічної діяльності) та оцінювати напрями структурної перебудови економіки (с. 31).
ВОЛИНСЬКИЙ Г. “Про якість корпоративного управління”
– Високу якість корпоративного управління характеризують наукове прогнозування, своєчасне планування, включення об’єкта управління до складу структури вищого порядку, максимальне використання людського капіталу, обгрунтована дивідендна політика, контроль за роботою менеджерів з метою недопущення їхньої опортуністичної поведінки та ін. Зазначено, що первинне розміщення акцій на міжнародних торговельних майданчиках різко підвищує вимоги до компаній-претендентів (с. 42).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

БОРЕЙКО В. “Напрями посилення регулюючої функції податків з громадян”
– Розглянуто актуальне питання посилення регулюючої функції податків з громадян в Україні, зазначається, що зменшити розшарування у рівнях доходів населення можна шляхом запровадження диференційованих податків на доходи та майно фізичних осіб. Показано, що в умовах перехідної економіки як плоска, так і прогресивна, з чотириразовим зростанням, ставки, а  також шкала оподаткування доходів фізичних осіб виявилися неефективними. Подано пропозиції автора щодо зміни порядку оподаткування доходів фізичних осіб та впровадження податку на нерухоме майно (с. 50).
ЩВЕЦЬ І., СЛЕДЬ О. "Застосування регресивного оподаткування прибутку для стимулювання технічного оновлення виробництва"
– Обгрунтовано методологічні принципи стимулювання технічного оновлення виробництва з використанням інструментів податкової політики держави. Запропоновано динамічну модель оподаткування прибутку підприємства із застосуванням гнучкої ставки, розмір якої може регулюватися залежно від результатів господарської та фінансової діяльності (с. 58).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

АМБРОСОВ В. “Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі”
– Дано аналіз відтворення в агропромисловому комплексі України і рівня ефективності використання факторів, які його формують, – праці, землі, капіталу, підприємництва. Зроблено висновок про відсутність системності в управлінні розвитком продуктивних сил і виробничих відносин в агропромисловому комплексі країни, пропонуються заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектору (с. 67).

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

ПОНОМАРЕНКО Н. “Напрями економіко-правового забезпечення капітального будівництва у вугільній промисловості України”
– Обґрунтовано необхідність вирішення економічних проблем на законодавчому рівні у сфері капітального будівництва. Розглянуто і систематизовано напрями економіко-правового забезпечення капбудівництва у вугільній промисловості, запропоновано прийняти Закон України, який має забезпечити розв’язання фінансово-економічних питань у даній сфері і сприяти подальшому розвитку галузі (с. 74).

РОЗДУМИ ПУБЛІЦИСТА

ЩЕРБАК В. “Аналіз глобалізаційного циклу на засадах політекономічної практики”
– В основі неоліберальної практики лежить ранжирування країн, спричинене нееквівалентним обміном в умовах поширення різних ставок і типів податку на додану вартість та міжнародних угод про його уникнення при зустрічній торгівлі. Така глобалізація – не єдино можлива і не безкінечна. Причому її супроводжує явище сировинізації, що веде до світової катастрофи у зв’язку з виснаженням природних і людських ресурсів. Деякі країни практикують модернізаційний солідаризм, здійснюючи реформи для уникнення цієї катастрофи (с. 82).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

ГЕЄЦЬ В. “Фундаментальне дослідження інституціоналізації природокористування” (с. 92).
ЯНКОВИЙ О. “Фундаментальне дослідження методології оцінки та управління ефективністю” (с. 94).» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE