Архів

01.08.2010

2010, № 8

Кiлькiсть переглядiв: 3626

Вийшов у світ № 8, 2010 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ПОПОВИЧ М. "Чи має українська модель суспільства бути ліберальною?"
– Оцінено можливості ліберального реформування суспільно-економічної системи України. Розкрито двоїстість поняття “лібералізм”: політичний лібералізм, радше, пов’язаний із втручанням держави в економіку, економічний лібералізм властивий право-консервативній політиці. Ці риси вкорінені в консервативній і ліберальній ментальності, яка, втім, має спільні основи в індивідуалістичній етиці. Щодо України, то її шлях відтворення ринкового суспільства схожий на право-консервативний в умовах сильно корумпованої держави. У перспективі є можливим або посилення авторитарних елементів, або демократичний розвиток на грунті ідей політичного лібералізму (c. 4).
СОЛОВЙОВА  Н. "Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України"
– Розкрито функціональний зв’язок між поширенням впливу неформальних факторів управління у сільському господарстві та процесами його матеріальної деградації. Неформальні фактори ампліфікації ризиків у сільському господарстві пропонується визнати ключовими управлінськими параметрами в системі державного прогнозування і планування (с. 11).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЯКУБОВСЬКИЙ  М.  "Промислова політика: проблеми та перспективи модернізації"
– Досліджено проблеми промислового розвитку. Обгрунтовано пріоритетні напрями модернізації промисловості та подано пропозиції щодо інституційного забезпечення промислової політики на етапі реалізації Програми економічних реформ, запропонованої Президентом України (с. 21).
МАМОНТОВА  Н. "Тенденції та особливості формування і використання інтелектуального капіталу в Україні"
– Досліджено теоретико-методичні та прикладні особливості формування і використання інтелектуального капіталу. Запропоновано заходи з удосконалення корпоративних систем управління інтелектуальним капіталом (с. 30).

––––––––––––––––

ДАНИЛИШИН Б. "Новітні виміри сучасної практики соціально-економічних перетворень у державі"
– Висвітлено сучасну практику соціально-економічних перетворень в Україні крізь призму світоглядних орієнтацій владних суб’єктів реалізації реформ. За допомогою новітніх статистичних даних проілюстровано дисбаланс, який склався в окремих сферах зовнішньоекономічної діяльності. Наголошено на необхідності вироблення аде¬кватної сучасним соціально-економічним і когнітивно-інформаційним процесам економічної доктрини розвитку суспільства і держави на подальшу перспективу (с. 40).

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ГРИЦЮК П. "Фрактальний аналіз часових рядів урожайності зернових"
– Проведено передпрогнозне дослідження рядів урожайності озимої пшениці із застосуванням фрактального аналізу, R/S-аналізу та бінарного кодування. Показано, що саме фрактальний аналіз дозволяє найбільш адекватно встановити співвідношення “детермінованість – стохастичність” для даного часового ряду. Виявлено географічний тренд ефекту детермінованості часових рядів урожайності. Встановлено антиперсистентний характер динаміки врожайності озимої пшениці для облас¬тей України (с. 51).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

ПУСТОВІЙТ Р. "Чинники вдосконалення вітчизняної монетарної політики в умовах зовнішніх та внутрішніх загроз"
– Розкрито негативні внутрішні аспекти вітчизняної монетарної політики, проана¬лізовано несприятливі зовнішні впливи глобальної фінансової кризи, визначено напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні (с. 63).

ЕКОНОМІКА І ПРАВО

ЧЕРВІНСЬКА Л., ЧЕРВІНСЬКА Т. "До питання використання інтелектуального потенціалу аграрної науки"
– Обгрунтовано значущість інтелектуального потенціалу науки для розвитку національної економіки. Проаналізовано особливості та проблематичні аспекти його реалі¬зації у сфері аграрної науки. Запропоновано заходи, що можуть сприяти підвищенню ефективності використання інтелектуального потенціалу науковців-аграрників (с. 77).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ЧИСТІЛІН Д. "Євразійське майбутнє України і Росії: інституціональний аспект"
– Проаналізовано стратегію зовнішньої політики США, ЄС і Росії щодо Євра¬зійського простору та України. Розглянуто відносини України з глобальними центрами впливу та її євразійське майбутнє. Досліджено інституціональну реструктуризацію суспільного устрою України та Росії для формування інститутів геополітичного плюралізму у форматі СНД і побудови на цій основі майбутньої євразійської конструкції (с. 85).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

ПАПАІКА О. "Проблеми ціноутворення в базовій галузі промисловості" (с. 94).» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE