Архів

01.06.2011

2011, № 6

Кiлькiсть переглядiв: 3996

Вийшов у світ № 6, 2011 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” –
наукового видання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України і Національної академії наук України 

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ

Присяжнюк М., Саблук П., Кропивко М. “Про необхідність і напрями поглиблення аграрної реформи”
– Проаналізовано проведення та результати аграрної реформи 1991–2010 рр., обґрунтовано шляхи подальшого реформування аграрного сектору економіки України (стор. 4–16)

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Мокряк В., Мокряк Е. “Концепція саморегульованого ринку: її захист і критика в контексті сучасних соціально-економічних реалій”
– Здійснено порівняльний аналіз поглядів захисників та опонентів економічного лібералізму. Підкреслено, зокрема, актуальність такої проблеми, як мінімізація негативних наслідків включення в ринковий обіг землі, людської праці та грошей (стор. 17–26)

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Михайловська О. “Фрактали як ступінь організованості інвестиційних процесів у сучасних умовах”
– Досліджено фрактальну розмірність фондових індексів Доу-Джонса, FTSE-30, РТС і ПФТС, які ідентифікують інвестиційні процеси, відповідно, у США, Великобританії, Росії та Україні. Показано, що в усіх випадках фрактальна розмірність є нижчою від 1,5. Встановлено зниження фрактальної розмірності інвестиційних процесів на всіх сегментах за останні 5–10 років (стор. 27–40).
Рябініна Л. «Сутнісні особливості сучасних грошей та їх функції»
– Проаналізовано погляди різних економістів на сутність сучасних грошей без власної вартості і зв’язку із золотом та  аргументовано підходи автора до трактування їх природи, сутності й функцій (стор. 40–49).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Прейгер Д. «Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку»
– Розглянуто стан транспортної інфраструктури України за найважливішими складовими. Проаналізовано роль транспорту в пожвавленні економічного зростання. З урахуванням чинних програмних документів наведено необхідні заходи щодо поглиблення міжнародного співробітництва у транспортних галузях і напрями модернізації елементів транспортної інфраструктури (стор. 50–58).
Червінська Л. «Стимулювання інноваційної діяльності персоналу»
– Розглянуто методологічні особливості використання і спонукання до інноваційної трудової діяльності. Визначено її сутність і проблематичні аспекти, окреслено основні підходи до поліпшення стимулювання.

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Яценко Ю. “Світовий досвід організації фінансового вирівнювання: уроки для України”
– Розглянуто і систематизовано світовий досвід у впровадженні схем фінансового вирівнювання. За допомогою узагальнених  методологічних і організаційних основ даного вирівнювання зроблено висновок про неефективність діючої в Україні моделі розрахунку міжбюджетних трансфертів та необхідність розбудови цілісної державної політики фінансового вирівнювання (стор. 66–77).
Гончарук А. «Науково-практичні аспекти прийняття варіативних інвестиційних рішень»
– Запропоновано методологічний підхід до вибору об’єктів для інвестування на основі поняття суперпривабливості підприємства для інвестора і математичної моделі її оцінки. Розроблено методичні положення щодо прийняття варіативного інвестиційного рішення, які мають практичне значення (на прикладі харчової промисловості України) і надають можливість інвестору зробити оптимальний вибір об’єкта інвестування (стор.78–85).

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Дроб О. «Оптимізація трансфертного ціноутворення в економічних мережах: деякі теоретичні аспекти»
– Запропоновано модель оптимізації ціни за умовою максимізації прибутку від виробництва та продажу продукції. З’ясовано співвідношення між величиною еластичності попиту за ціною і кількістю підрозділів мережі, що здійснюють самостійне ціноутворення. Теоретично обґрунтовано рекомендації щодо створення ефективної системи трансфертного ціноутворення, визначено деякі критерії прийняття управлінських рішень, спрямованих на максимізацію прибутку мережі (стор. 86–93).

До 70-річчя  АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ П. Т . САБЛУКА

Ювілей видатного вченого-економіста (стор. 94–95).

____________________» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE