Архів

01.05.2011

2011, № 5

Кiлькiсть переглядiв: 6935

 

Вийшов у світ № 5, 2011 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

      КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

  НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Горкіна Л. “Кооперація у контексті ліберально-демократичної концепції модернізації суспільства”
– Кооперацію розглянуто як невід’ємну складову модернізації суспільства в результаті лібералізації економіки у провідних капіталістичних державах і поширення цього процесу на інші країни. Запропоновано історико-економічний екскурс еволюції наукового забезпечення кооперативної ідеології у контексті сучасних проблем теорії та практики кооперації. Доводиться, що характер і соціально-економічні результати розвитку кооперації у світі (в тому числі у постсоціалістичних країнах) підтверджують науково-практичну перспективність запропонованої академіком В. Гейцем ліберально-демократичної концепції подальшого реформування економіки України (ст. 4).

Канцуров О. «Інституціоналізм як теретико-методологічні засади сучасних реформ»
– Розглянуто недоліки економічних трансформацій кінця ХХ ст. Обгрунтовано доцільність реформування вітчизняної економіки на методологічних засадах інституціональної теорії, які відповідають потребам еволюційного формування економічної моделі розвитку з урахуванням соціально-економічних, етнопсихологічних і морально-етичних національних особливостей (ст. 15).

 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Прейгер Д. “Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку”
– Розглянуто стан транспортної інфраструктури України за найважливішими складовими. Проаналізовано роль транспорту в пожвавленні економічного зростання. З урахуванням чинних програмних документів наведено необхідні заходи щодо поглиблення міжнародного співробітництва у транспортних галузях і напрями модернізації елементів транспортної інфраструктури (ст. 23).

Назаренко Р. «Ключові показники ефективності централізованих закупівель у промисловості»
– Запропоновано ряд ключових показників економічної ефективності для контролю та оптимізації централізованих бізнес-процесів закупівель сировини, матеріалів і послуг для підприємств, які входять до складу великих промислових об’єднань. Показано, що запровадження даної моделі контролю дозволяє приймати ефективні управлінські рішення для вдосконалення постачання (ст. 32).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Шовкун І. “Податкові фактори технологічного розвитку економіки”
– Досліджено податкові фактори технологічного розвитку національного господарства в контексті післякризового відновлення економічного зростання. Проаналізовано кількісні та якісні характеристики впливу податків на галузеву структуру економіки. Обгрунтовано висновок щодо нерівномірності міжгалузевого розподілу податкового навантаження.  Визначено концептуальні напрями вдосконалення податкової системи з метою сприяння технологічному розвитку (ст. 40).

Радіонов Ю. “Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин”
– Розглянуто науково-теоретичні і практичні основи розвитку міжбюджетних відносин. Досліджено фактичний стан бюджетної системи України. Визначено напрями вдосконалення міжбюджетних відносин, що дасть змогу поліпшити раціональне використання коштів (ст. 54).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Звягільський Ю. “Проблеми державного регулювання заробітної плати в Україні”
– Розглянуто окремі проблеми організації оплати праці в Україні і запропоновано для обговорення деякі напрями її вдосконалення (ст. 65).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Мельник Л., Дегтярьова І. «Еколого-економічне обгрунтування господарських рішень з рахуванням екстернальних ефектів»
– Розглянуто проблеми, пов’язані з екстернальними ефектами від діяльності суб'єктів господарювання, що дістають прояв у різних сферах життя і впливають на соціальний, економічний, екологічний розвиток територій. Урахування цих ефектів може забезпечити зміну підходів до обгрунтування довго- і короткострокових стратегій соціально-економічної спрямованості (ст. 75).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Фісун А. “Економічний прорив Китаю: досягнення, перспективи та проблеми”
– Розглянуто основні засади економічного прориву КНР до лав високорозвинутих країн світу. Проаналізовано прищеплення механізму ринкової економіки колишній командно-адміністративній системі Китаю, протекціонізм вітчизняного виробництва. Наведено приклади розвитку освіти й науки, що доцільно використати для економіки України (ст. 84).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Булєєв І. “Використання векторного аналізу в економічній теорії” (ст. 93).» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE