Архів

16.06.2014

№ 5, 2014 р.

Кiлькiсть переглядiв: 3081

Вийшов у світ  № 5, 2014


КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ


НАУКОВІ ДИСКУСІЇ


Рязанов В.Т. «Економічна політика після кризи: чи стане вона знову кейнсіанською?» 
– Проаналізовано концепцію виходу з кризи, запропоновану П. Кругманом. Розкрито теоретичні постулати і практичні рекомендації кейнсіанської наукової школи, обгрунтовано можливості обмеження їх використання на сучасному етапі (с. 4–26).


УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


Харазішвілі Ю.М., Дронь Є.В. "Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України"
– Проаналізовано існуючі підходи до інтегрального оцінювання рівня економічної безпеки України та визначено їх недоліки. Рекомендовано підхід, який використовує мультиплікативну форму інтегрального індексу, одночасне нормування індикаторів і порогових значень, формалізоване обгрунтування вагових коефіцієнтів для визначення інтегральних індексів економічної безпеки. Запропоновано адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки (с. 28–45).


Лігоненко Л.О. "Інтелектуальний капітал підприємства: науково-методичні засади та результати оцінювання" 
– Розкрито сучасне значення поняття «інтелектуальний капітал підприємства», визначено доцільність його оцінювання. Систематизовано та критично осмислено сучасні підходи до проведення оцінювання його величини. Відображено результати оцінювання інтелектуального потенціалу у вибірковій сукупності підприємств України: визначено наявність, величину і рівень формування інтелектуального капіталу. Запропоновано авторські підходи до переліку оціночних показників і процедури інтерпретації результатів оцінювання. (с. 45–59).


Клименко О.В. "Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні"
– Розроблено комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення сутності системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні. Сформульовано та обгрунтовано наукові положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нову ідею щодо наявності прямого та зворотнього зв’язків між ланками різного рівня в системі регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Представлено погляди на цілі, структуру, стан і тренд цієї системи (с. 60–71).


ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК


Мудрак Р.П. "Експорт українського продовольства: стан, тенденції, причини"
– Досліджено стан українського експорту продовольчих товарів. Визначено проблеми сировинного характеру вітчизняного продовольчого експорту при одночасному збільшенні імпорту готових харчових продуктів. Зроблено припущення щодо внутрішніх і зовнішніх причин досліджуваного явища (с. 72–81).


Бобко А. М. "Економіка лісівництва починається з використання земельних угідь за призначенням" 
– Досліджено фінансові результати за доходами до Державного бюджету за так зване «спеціальне використання лісових ресурсів» (СВЛР) порівняно з видатками по Україні. Показано, що численні заходи щодо реформування лісового господарства за роки незалежності не привели за фінансовим результатом до покращення. Запропоновано заходи з метою переведення лісівництва на засади самоокупності та прибутковості господарювання при забезпеченні охорони навколишнього природного середовища (с. 80–92).


КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Прокопа І.В. "Фізико-економічна парадигма сучасної теорії і практики господарювання" (с. 95–96).

 » Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE