Архів

12.08.2013

№ 8, 2013 р.

Кiлькiсть переглядiв: 6093
Вийшов у світ № 8, 2013 р. журналу 

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ


НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

ЗВЄРЯКОВ М. І. «У пошуках виходу з кризи» 
–  Проаналізовано запропоновану Нобелівським лауреатом П. Кругманом теоретичну концепцію виходу з кризи і застосування її основних положень при пошуку шляхів виходу з кризи у розвинутих країнах і в Україні. Показано особливість застосування кейнсіанської теорії у національному господарстві. Обгрунтовано необхідність розробки альтернативної економічної моделі стосовно до української економіки. Запропоновано теоретичні підходи до формування нової економічної моделі, в основі якої лежить зміна існуючої системи розподілу сукупної доданої вартості на користь приросту норми нагромадження як необхідної умови сталого економічного зростання (с.4–21). 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

МАЗУР В. Л., ТИМОШЕНКО М. В. «Аналіз урядових програм підтримки металургії України» 
– Критично проаналізовано урядові рішення 2012–2013 рр., спрямовані на стабілізацію економіки України шляхом підтримки гірничо-металургійного комплексу. Показано ризики, пов’язані з наданням державних гарантій під кредити комерційних структур, і заходи щодо забезпечення безпеки цих гарантій для бюджету України. Розглянуто питання неадекватності ставок плати за користування надрами, наведених у Податковому кодексі України, вартості видобувних корисних копалин на світових ринках. Дано рекомендації щодо приведення цих норм до стандартів європейських країн (с.22–32).

ІЛЛЯШЕНКО С. М., ІЛЛЯШЕНКО Н. С., ЩЕРБАЧЕНКО В. О. «Зелений» туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону» 
– Наведено результати аналізу перспектив формування ринку "зеленого" туризму в Сумській області як напряму сталого розвитку однієї з областей України, для якої цей вид туризму не є традиційним. Виконано кількісну оцінку наявного туристичного потенціалу, а також визначено доцільність розвитку певних видів "зеленого" туризму в районах і населених пунктах області. Показано, що запропоновані й апробовані методичні інструменти, висновки та рекомендації можуть бути використані для обгрунтування програм розвитку "зеленого" туризму в областях України. (с. 33–39).

ЧАЛЕНКО О. Ю. «Методика визначення економічного потенціалу» 
– Розглянуто сучасні положення про потенціал в економіці. Визначено та проаналізовано невідповідності теорії і практики розрахунків потенціалів в економіці. Запропоновано нову гіпотезу про потенціал в економіці, що заснована на процесному підході. Виконано її  теоретичне обґрунтування та практичне підтвердження. Показано переваги застосування процесного підходу до теорії потенціалів в економіці (с. 40–54).


ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

ВОЛОХОВА І. С. «Проблеми розподілу видаткових повноважень між рівнями влади в Україні» 
– Досліджено проблеми розподілу видаткових повноважень між органами влади. Доведено, що кількість зовнішніх споживачів, рівень значущості для країни і територій, а також можливість економії за рахунок масштабів виробництва визначають той рівень влади, який здатний найефективніше забезпечити населення суспільними благами. (с. 55–63).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

ШУБРАВСЬКА О. В., ПРОКОПЕНКО К. О. «Перспективи модернізації аграрного сектору України» 
– Охарактеризовано зміст, мету і основні ризики процесу модернізації сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано перспективи її розвитку в розрізі галузей і підгалузей сільського господарства та різних груп сільськогосподарських виробників. Проаналізовано результати обстеження інноваційної діяльності вітчизняних сільськогосподарських підприємств. Розроблено цільові індикатори модернізації, а також обгрунтовано заходи щодо стимулювання інноваційної активності аграріїв (с. 64–76) 

ПАВЛЮК Т. «Проблеми зайнятості сільського населення в Україні» 
– Досліджено проблеми та особливості зайнятості сільського населення в Україні. Виявлено головні фактори, які впливають на зайнятість в аграрній сфері. Запропоновано напрями підвищення та диверсифікації зайнятості сільського населення на сучасному етапі (с. 77–83).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

МІЩЕНКО В. С. “Удосконалення рентного регулювання у надрокористуванні” 
–  Розглянуто питання вдосконалення рентного регулювання у мінерально-сировинній сфері на шляху усунення певних деформацій у нормативній базі плати за користування надрами, а також розробки механізму оподаткування рентної складової доходів підприємств. Передумовою останнього виступає запровадження стандартів прозорості для видобувних галузей (с. 84–96).
______________
 


» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE