Архів

29.04.2013

№ 5, 2013 р.

Кiлькiсть переглядiв: 4936
Вийшов у світ № 5 журналу 

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


ДАНИЛЕНКО А. І. “Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалізації” 
– Розглянуто основні недоліки моделі галузевого управління економікою України в умовах ринку, які негативно вплинули на її економічний розвиток за роки незалежності, особливо в період кризи. Обгрунтовано необхідність переходу до моделі управління економікою на основі визначених національних пріоритетів і пріоритетних інноваційно-інвестиційних проектів, фінансовий механізм забезпечення  реалізації цих пріоритетів (c. 4–29).


ФЕДУЛОВА Л. І. “Інноваційний вектор розвитку промисловості України” (закінчення)
–  Виявлено характерні тенденції інноваційної діяльності в промисловості України. Встановлено основні причини і наслідки низької інноваційної активності підприємств. Подано пропозиції щодо напрямів реалізації державної промислової політики, серед яких – секторальний підхід до розробки стратегії інноваційного розвитку промисловості (с. 30–37).


КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. В. “До засад стратегії та політики розвитку промисловості” (закінчення)
– Розкрито концептуальні засади стратегії розвитку вітчизняної промисловості. Обгрунтовано її місію, стратегічні та структурні пріоритети. Запропоновано заходи щодо інноваційно-інвестиційної підтримки для їх досягнення (с. 38–55).


ЕКОНОМІКА І ПРАВО

ФУРДИЧКО О.І. «Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавстві України»
– Розглянуто питання з приводу обліку та оподаткування “лісових ресурсів” у процесі ведення лісівництва. Висвітлено недосконалість економічних механізмів землекористування у процесі ведення лісівництва, а також необхідність упровадження плати за земельні угіддя замість плати за використання лісових ресурсів. Запропоновано ввести необхідні зміни до Податкового кодексу України (с. 56–65).


ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

ГОРОДЕЦЬКИЙ А.Є. «Антикризове регулювання та моделі посткризового розвитку Росії” (закінчення)
– Досліджено особливості світової економічної кризи 2008–2010 рр. у Росії, розглянуто її економічну природу, довгострокові соціально-економічні наслідки та ефективність застосованих антикризових програм. Зроблено висновки про перехідний характер сучасної економічної епохи і неминучість зміни моделі розвитку – як глобальної, так і тієї, що склалася в Росії за минулі роки. Розкрито проблеми підвищення продуктивності праці з точки зору переходу до нової, несировинної, моделі економічного зростання. Викладено основні принципи нової національної економічної політики, яка відповідає потребам модернізації та інноваційного розвитку (с. 66–74).


СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

САЦИК В.І. «Ключові фактори становлення конкурентоспроможних університетів» 
– Розглянуто визначальні детермінанти становлення конкурентоспроможних університетів у глобальному освітньо-науковому просторі. Проаналізовано міжнародний досвід і національні стратегії підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів. Здійснено типологізацію країн за рівнем державної підтримки вищої школи з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу, визначено місце України в отриманій кластерній ієрархії. Запропоновано стратегічні напрями державної політики формування висококонкурентних університетів в Україні (с. 75–90).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

БУРКИНСЬКИЙ Б. В. “Економічна діагностика розвитку регіонів: від ідеї до втілення” (с. 91–93).

ТАРАСЕВИЧ В.М. “Сучасна теорія самоорганізації економічних систем” (с. 94–96).
 
_______________


» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Вийшов друком № 6, 2018
УДК 339.92 Ч Ж А Н   Д У Н ’ Я Н, постдок Інституту міжнародних... »
Вийшов друком журнал № 5, 2018
УДК 338.43.01(477) О. А.  Ш У Л Ь Г А, доцент, кандидат економічних... »
Вийшов друком №4,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 005.21:005.332.4:339.92(477) В. В.  Л... »
Вийшов друком журнал №3,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 332.12:330.52:330.15 М. А. Х В Е С И К, професор,... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE