Архів

01.11.2012

№ 11, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 4239

Вийшов у світ № 11, 2012 р.

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

Геєць В.М. “Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки”
– Суспільство як особлива форма життєдіяльності людей, завдяки якій зберігається і розвивається людська ідентичність, сформувало у процесі свого розвитку, з метою його ж забезпечення, державний і економічний устрій. Кожний з них, у свою чергу, претендує на певну завершеність, цілісність, життєстійкість і найголовніше – здатність впливати на стан справ у суспільстві, за винятком випадків їх неспроможності, відомих як провали ринку і провали держави. Як результат, у тріумвіраті суспільство – держава – економіка спостерігається постійне зміщення акцентів – з єдності на суперечності, і навпаки.
У доповіді здійснено спробу на основі огляду різних трактувань узагальнити існуючі суперечності у співвідношенні функціонування суспільства – держави – економіки. Врешті-решт, це дозволяє на різних щаблях розвитку елементів цієї системи побачити напрями їх взаємодії з метою забезпечення сталості самого розвитку (с. 4–23).

Оскольський В.В. “Економічні аспекти управління водними ресурсами та водокористування”
– Виклад доповіді на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Раціональне використання водних ресурсів як фактор забезпечення національної безпеки України” у форматі VII Пленуму Спілки економістів України. Київ, 21 вересня 2012 р. (с. 23–28).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Асаул А.М., Коваль О.С. “Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах”
– Викладено рекомендації щодо підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах на основі аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів, які перешкоджають цим процесам (с. 29–37).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Мазур В.Л., Тимошенко М.В. “Нереалізовані можливості наповнення бюджету України”
– На прикладі аналізу системи приватизації та функціонування гірничорудних підприємств розглянуто можливості додаткових істотних фінансових надходжень до бюджету України. Показано неефективність рішень, що передбачають передачу державою в статутний фонд різних комерційних структур цілісних майнових комплексів великих промислових підприємств. Розкрито питання неадекватної оцінки в Україні вартості сировинних ресурсів. Запропоновано ряд ефективних управлінських рішень, які забезпечать дотримання національних інтересів.


ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Бородіна О.М. “Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою”
– Проаналізовано інституційне середовище функціонування ЄС, виокремлення спільних інституційних проблем аграрних трансформацій України і Росії та загальних інституційних перешкод переходу наших країн до сталого сільського розвитку, запропоновано основні напрями інституційних змін у нарощуванні місцевого потенціалу для гармонійного поєднання економічних, екологічних і соціальних функцій сільського господарства (с. 48–61).

Кирилюк Є.М. “Реалізація інтересів суб’єктів аграрного ринку у господарській системі сучасної України”
– Розкрито вплив на процеси реалізації інтересів суб’єктів аграрного ринку окремих форм ресурсного забезпечення, пов’язаних із соціальними відносинами та неформальними підоймами взаємодії цих суб’єктів. Визначено форми і фактори сприяння реалізації цих інтересів у господарській системі сучасної України. Обгрунтовано необхідність оптимізації ролі держави в напрямі ефективнішої координації їх реалізації (62–75).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Ярош О. Б., Пушкарьов О. Б. “Економічні ризики у сфері державної тарифної політики на послуги ЖКГ”
– Проведено економіко-математичне дослідження ризиків держави, пов’язаних з підвищенням тарифів на послуги ЖКГ. Встановлено нелінійну залежність між економічною ефективністю і підвищенням тарифів. Оцінено межу, за якою настає зона економічних ризиків, оскільки держава на виплату субсидій витрачатиме коштів більше, ніж отримуватиме за рахунок високих тарифів.

До 80-річчя ПРОФЕСОРА, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК В. С . БУДКІНА

Видатний економіст-міжнародник (с. 83–84).

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

Грінберг Р.С. “Чим небезпечна перемога Мітта Ромні?” (с. 85–86).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Варналій З. С., Швабій К.І. “Конституційна економіка України: сутність, проблеми, перспективи” (с. 87–88).

Базилевич В. Д. “Новий підручник з міжнародної економіки” (с. 89–90).


НАУКОВЕ ЖИТТЯ

VII Пленум Спілки економістів України та Всеукраїнська науково-практична конференція (с. 91–96).

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE