Архів

03.10.2012

№ 10, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 6395

Вийшов у світ № 10, 2012

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

Геєць В.М. “Про єдність і суперечності у розвитку суспільства, держави та економіки” 
– Суспільство як особлива форма життєдіяльності людей, завдяки якій зберігається і розвивається людська ідентичність, сформувало у процесі свого розвитку, з метою його ж забезпечення, державний і економічний устрій. Кожний з них, у свою чергу, претендує на певну завершеність, цілісність, життєстійкість і найголовніше – здатність впливати на стан справ у суспільстві, за винятком випадків їх неспроможності, відомих як провали ринку і провали держави. Як результат, у тріумвіраті суспільство – держава – економіка спостерігається постійне зміщення акцентів – з єдності на суперечності, і навпаки.
У доповіді здійснено спробу на основі огляду різних трактувань узагальнити існуючі суперечності у співвідношенні функціонування суспільства – держави – економіки. Врешті-решт, це дозволяє на різних щаблях розвитку елементів цієї системи побачити напрями їх взаємодії з метою забезпечення сталості самого розвитку (с. 4–23).

Чухно А.А. “Модернізація економіки та економічна теорія”
– Розкрито теоретичні основи модернізації економіки для розвитку економічної теорії, підвищення її науково-теоретичного рівня і практичного значення. Показано, що приниження ролі економічної теорії в економічній освіті є гальмом соціально-економічного прогресу (с. 24–33)

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Запатріна І.В., Лебеда Т. Б. “Житлово-комунальне господарство: перспективи реформування”
– Проаналізовано проблеми та результати реформування житлово-комунального господарства України за останні роки, у тому числі щодо виконання заходів, передбачених чинними загальнодержавними та галузевими програмами у цій сфері. Визначено основні ризики та сформульовано пропозиції щодо забезпечення успішної реалізації програми реформування житлово-комунального господарства (с. 34– 44).

Воробієнко П.П., Гранатуров В.М. “Державне регулювання розвитку телекомунікаційної сфери України”
– Проаналізовано тенденції в телекомунікаційній сфері, які свідчать про гальмування темпів розвитку цієї важливої інфраструктурної складової економіки України. Визначено низку невирішених проблем, які є причиною такого стану. Показано, що специфіка організації виробничого процесу в телекомунікаційній сфері, а також зростання її соціально-економічної ролі в житті суспільства потребують більш серйозного та глибокого втручання держави в ринкові механізми. Наведено низку важливих для суспільства програм і проектів у цій сфері, реалізація яких неможлива без більш широкого використання інструментів державного регулювання (с. 45–53).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Кудряшов В.П. “Стійкість державних фінансів”
– Визначено зміст стійкості державних фінансів та її показники (як для  державних фінансів у цілому, так і їх складових). Висвітлено напрями забезпечення стійкого стану державних фінансів у зарубіжних країнах. Запропоновано заходи, спрямовані на оцінювання та підвищення стійкості державних фінансів в Україні (с. 54–67).

СВІТОГОСПОДАСРЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Михайловська О.В. “Актуальні питання розвитку світового ринку природного газу”
– Проаналізовано головні тенденції розвитку світового ринку природного газу та його європейського сегмента. Виокремлено основні риси стану, до якого еволюціонує європейський ринок газу. Доведено негативний вплив переорганізації ринку газу на транзитний потенціал України (с. 68–79).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Шедяков В.Є. “Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин”
– Розглянуто потенціал соціального партнерства як резерв розвитку виробництва та соціально-економічного життя суспільства, досліджено трансформацію соціального партнерства в плані зміни системи трудових відносин, що дозволяє зробити висновки щодо їх організаційних форм, перспектив і можливостей в українських реаліях (с. 80–91).

До 80-річчя ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ О. С. ЄМЕЛЬЯНОВА

Видатний учений-економіст (с. 92–94)

До 60-річчя АКАДЕМІКА НААН УКРАЇНИ О. І. ФУРДИЧКА

Відомий економіст-аграрій (с. 95–96)

 

––––––––––––––

 » Усi новини
Новини
Вийшла електронна версiя № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE