Архів

02.08.2012

№ 8, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 3694

Вийшов у світ № 8, 2012

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

Якубовський М.М. “Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості”
– Розглянуто проблеми української промисловості з позицій розвитку і товарно-структурного устрою внутрішнього ринку. Обгрунтовано необхідність і шляхи формування нової підприємницької еліти інноваційної спрямованості, яка має стати рушієм модернізації та інноваційного розвитку промисловості (с. 4-15).


НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

Ткаченко Л.Г. “Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи”
– Розглянуто сучасні підходи до організації систем соціального захисту населення, обгрунтовано необхідні структурні компоненти побудови мультирівневої пенсійної системи в Україні (с. 16-22).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Гура Н.О. “Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація”
– Розкрито особливості та відмінні риси неприбуткових організацій. Згідно із законодавством, дано характеристику різних видів таких організацій в Україні. Запропоновано їх класифікацію за різними ознаками: порядком оподаткування, неприбутковістю, видами економічної діяльності, порядком фінансування, засновниками, наявністю спільного майна, рівнем державного контролю та державної допомоги тощо (с. 23-31).

Пустовойт О.В. “Системна нестійкість і альтернативи розвитку української економіки”
– Уточнено методологію дослідження системної стійкості національних економік до впливів зовнішньої кон’юнктури, оцінено вразливість вітчизняної економіки до погіршення кон’юнктури на світових ринках, виявлено історичні причини її існування, запропоновано коротко- та довгострокові заходи державної політики щодо стабілізації економічного зростання України (с. 32-43).


ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Богдан Т.П. “Достатність міжнародних резервів як передумова забезпечення макрофінансової стабільності”
– Розкрито ключові функції міжнародних резервів і виявлено основні тенденції їх динаміки у країнах з ринками, що формуються. Проведено критичний аналіз апробованих показників адекватності міжнародних резервів та узагальнено комплексну методику МВФ оцінки мінімально допустимого обсягу резервів. Розраховано граничне значення міжнародних резервів та обгрунтовано рекомендації для валютної політики в Україні (с. 44-54).

Радіонов Ю.Д. “Основні види та суть бюджетних порушень”
– Досліджено проблему виникнення бюджетних порушень. Наведено їх основні види, охарактеризовано суть бюджетних зловживань. Запропоновано напрями вдосконалення бюджетної системи з метою знизити кількість бюджетних порушень і запобігти неефективному й нецільовому використанню бюджетних коштів (с. 55-63).

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Михайловська О.В. “Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації”
– За допомогою синергетики досліджено взаємодію вітчизняних та іноземних виробників на національному ринку в умовах глобалізації. Встановлено, що за технологічного відставання тільки стимулюванням попиту неможливо створити умови для розвитку вітчизняного виробництва (с. 64-76).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Шубравська О.В., Ринденко Н.А. “Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи”
– Окреслено принципи і шляхи формування й розвитку системи оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією в європейських країнах. Визначено основні тенденції та проблеми у становленні ОРСП в Україні. Обгрунтовано необхідність внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення розбудови вітчизняної системи ОРПС за прикладом європейської моделі (с. 77-85).

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

Балакірєва О.М., Ноур А.М. “Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності”
– Розглянуто поділ економічно активного населення України за рівнем матеріального становища. Визначено особливості взаємодії економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності різних професійно-статусних груп українців (с. 86-96).


––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE