Архів

03.07.2012

№ 7, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 3420

Вийшов у світ № 7, 2012

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ОНЕГІНА В. “Умови еквівалентності обігу”
– Розглянуто теоретико-методологічні основи і умови еквівалентності обміну в економіці ринкового типу. Обгрунтовано, що на товарному ринку вони включають споживчу, алокаційну і виробничу умови, а на ринку ресурсів – відтворювальну та алокаційні умови мікро- і макрорівнів (с. 4–15)

КАЛЕТНІК Г., КОЗЛОВСЬКИЙ С., КОЗЛОВСЬКИЙ В. «Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави» 
– Проведено аналіз різних точок зору та визначено зміст поняття «економічна стійкість». Наведено показники оцінки стійкості економічної системи країни. Окреслено взаємозв’язок понять стійкості та безпеки економічної системи. Визначено фактори, які впливають на стійкість економічної системи України. На основі теорії нечіткої логіки запропоновано модель визначення рівня стійкості економіки України (с. 16–25)

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ШЕДЯКОВ В. “Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці”
– Розглянуто роль, можливості та обмеження заняття гідної ніші в умовах міжнародного поділу праці, характерного для інформаційної ери, а також специфіку відповідних ресурсів забезпечення ефективного стратегічного менеджменту для підтримки конкурентоспроможності національної системи господарювання (с. 26–35)

САВЧУК І. “Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності”
– Розкрито вплив експортної орієнтації на основні тенденції розвитку залізниць України за роки незалежності. Показано роль і значення окремих факторів у розвитку "Укрзалізниці", яка перетворилася на велику експортоорієнтовану компанію (с. 36–44)

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

ЛЕОНОВ Д., ПРАСОЛОВ І. “Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків”
 – Розглянуто теоретичні та практичні аспекти дивідендної політики акціонерних товариств в умовах нестабільності світового фондового ринку. Проведено аналіз взаємозв’язку між динамікою ринків капіталу та дивідендною політикою АТ, виділено зовнішні фактори, які найбільш суттєво впливають на пропорції розподілу прибутку в корпоративному секторі. Визначено перспективні управлінські підходи до вирішення проблем, пов’язаних з дивідендною політикою корпорацій (с. 45–54)

КОЗЮК В. “Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення”
– На основі дослідження ризиків зміни структури резервних активів доведено необхідність розширення спектра аналізу глобальних монетарних процесів. Розроблено формальну модель вивчення позицій резервних валют, яка демонструє, що впродовж глобальної фінансової кризи їхні позиції змістились у більш ризикову зону, що актуалізує дискусію про альтернативи традиційній конкуренції між уже існуючими резервними валютами (с. 56–69)

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ

БОБКО А. “Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні”
– Досліджено  викладені у статті професора І. Синякевича («Економіка України» № 1, 2012, с. 61–68) питання національної політики у лісовому господарстві України та державного лісівництва. Доведено необхідність, насамперед, ідентифікувати як самі об’єкти господарювання в лісівництві, так і мету його здійснення,  розглядати шляхи реформування галузі на ринкових засадах і на основі спеціальних механізмів ціноутворення, пов’язаних з вирощуванням лісу (деревини) та лісокористуванням. (с. 70–79)

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТК

ГРИЩЕНКО А. “Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України”
– Розглянуто стан і перспективи економічної інтеграції України в Євросоюз і Євразійський Союз з позиції захисту її національних інтересів. Обгрунтовано багатовекторний курс такої інтеграції з метою ефективної модернізації економіки України. Проаналізовано переваги та ризики вступу нашої держави до Митного союзу Росії, Бєларусі та Казахстану, а також укладання Угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі з ЄС. Запропоновано заходи щодо мінімізації негативних наслідків реалізації «західного» і «східного» векторів інтеграції України (с. 80–88)

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ГОЛУБКА С. “М. Балудянський – реформатор і теоретик основних засад фінансово-економічної науки”
– Проаналізовано творчий шлях та наукову спадщину визначного українського економіста-фінансиста М. Балудянського, його внесок у теорію та практику світового фінансознавства. Коротко висвітлено основні напрями його наукової, педагогічної та реформаторської діяльності, а також їх практичне значення (с. 89–95)

 

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE