Архів

04.04.2012

№ 4, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 4549

Вийшов у світ № 4, 2012 р.

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

ТАМІЛІНА Л., БАКЛАНОВА О. “Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз”
– Проаналізовано вплив формальних контрактних інститутів на розвиток економічних систем. Акцент зроблено на необхідності розмежувати еволюційний і революційний способи формування інститутів для пояснення характеру і тісноти зв’язку між рівнем їх зрілості та темпами зростання економік (с. 4–15)

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ЯКОВЛЄВ А., ЧЕРНЕНКО М. “Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку”
– Розроблено комплекс коефіцієнтів визначення соціально-економічної ефективності інновацій. Запропоновано методи поділу коефіцієнта ефективності основних фондів і капіталовкладень на дві складові: ефективність праці, заміненої фондами, і ефективність використання живої праці. Проаналізовано характер зміни живої праці в сучасних умовах економічного розвитку. Запропоновано засоби визначення ефекту від зміни потреби в робочій силі при запровадженні інновацій (с. 16–24)

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

ШІРІНЯН Л., ШІРІНЯН А. “Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України”
– Висунуто і перевірено гіпотезу для незаможного населення про існування кореляції між бажаною страховою премією і бажаним страховим відшкодуванням. Вперше виведено емпіричний закон для залежності ринкового попиту на послуги страхування від ціни на страховий поліс для такого населення (25–31)
ОЗІМКОВСЬКА В. “Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля” – Досліджено функціонування паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля за допомогою тесту прирощення Діки – Фуллера і тесту Квятковського – Філліпса – Шмідта – Шина (с. 32–40)

МЕТОДИ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ВАСИЛЬЄВ О. “Прогнозування рівня безробіття в Україні”
– Проаналізовано динаміку рівня безробіття в Україні. На основі статистичних даних за 2000–2009 рр. розраховано параметри моделі, яка описує зміну цього рівня. Запропоновано відповідний прогноз на перспективу, оцінено показник природного рівня безробіття для України (с. 41–46)

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

ПРЕЙГЕР Д., ЖАЛІЛО Я., СОБКЕВИЧ О., ЄМЕЛЬЯНОВА О. “Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв’зків між Європою та Азією”
– Проаналізовано динаміку транзитних перевезень вантажів територією України за видами транспорту, країнами відправлення, номенклатурою. Розкрито причини втрати нашою державою значних обсягів транзиту. Науково обгрунтовано можливі шляхи зростання транзитних перевезень залізницею та морським транспортом (с. 47–59)

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

СКРИПЧУК П. “Економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації”
– На основі системного підходу розроблено економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації продукції, послуг, технологій і в цілому сфер природокористування та природоохоронної діяльності з метою екологічно виваженого та ефективного використання природного капіталу, а також для розробки економічних механізмів управління природно-господарськими системами (с. 60–71)

СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ

ГУБЕНІ Ю., ОЛІЩУК П. “Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій”
– Розглянуто роль місцевих ініціатив у формуванні розвитку сільських територій "знизу". Наведено нове визначення місцевих ініціатив, їх класифікацію й алгоритм запровадження. Визначено роль місцевих ініціатив у формуванні людського та соціального капіталу, виділено особливу групу "людський капітал громади". Зроблено пропозиції щодо активізації місцевих ініціатив на селі (с. 72–79)

ЗАМІТКИ І ЛИСТИ

БОБРОВ Є. “Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки”
– Розглянуто різні напрями досліджень проблеми безпеки, у тому числі національної та економічної. Розкрито складний, багатокомпонентний характер цього поняття, що відповідає сучасним умовам розвитку людства, визначено роль і місце економічної безпеки в досягненні стабільності суспільного ладу та незалежності держави, можливостей формувати та здійснювати внутрішню і зовнішню політику (с. 80–85)

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

ЮРЧИШИН В. “Концептуально важливий науковий погляд на господарства населення України”

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

КОРНІЄНКО І. «Український аграрний сектор: тенденції та альтернативи розвитку»

 

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версiя № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшла електронна версія журналу № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшла електронна версiя № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE