Архів

11.03.2012

№ 3, 2012

Кiлькiсть переглядiв: 3000

Вийшов у світ № 3, 2012 р.

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

ГЕЄЦЬ В., ГРИЦЕНКО А. “Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним)”
– У контексті обговорення проблем, порушених у книзі, що вийшла у Росії та присвячена вивченню взаємовпливу економіки і суспільного середовища, розкрито ряд актуальних аспектів економічного і суспільного розвитку України: співвідношення наукових досліджень і політики, внутрішніх і зовнішніх факторів кризових явищ; адекватність економічної політики реальним економічним процесам; необхідність формування іншого стилю життя, інших споживчих орієнтацій, суспільних норм і пріоритетів; важливість об’єднання у розв’язанні цих питань зусиль науки, ідеології, релігії та культури. Розглянуто проблеми співвідношення демократії та соціально-економічного прогресу, переходу на інноваційний шлях розвитку, об’єднання зусиль держави і громадян для цілеспрямованого формування еліти українського суспільства (с. 4).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

ВИШНЕВСЬКИЙ В. “Промислова політика: теоретичний аспект” (Закінчення)
– Розглянуто теоретичні основи промислової політики з позицій неокласичної, інституціональної та еволюційної економічних теорій. Обгрунтовано доцільність переходу в Україні до матричної політики європейського типу, що поєднує як вертикальні (орієнтовані на селективну підтримку галузей), так і горизонтальні (орієнтовані на інновації) дії, спрямовані не на усунення провалів ринку, а на усунення провалів правил і провалів пристосованості (с. 25).

ПАРНЮК В. “Визначення поняття “доход” в економічній теорії”
– Досліджено економічну сутність доходу. Аналіз існуючих формулювань цього поняття свідчить про вживання великої кількості термінів для його позначення. Хоча науковцями пропонувалося декілька альтернативних визначень доходу, жодне з них не стало загальновизнаним, універсальним і прийнятним для всіх цілей. Нерідко доход ототожнюється з прибутком, і навпаки. Автор дійшов висновку, що в умовах фінансової кризи та концентрації фінансових ресурсів у обмеженого кола осіб погляд на доход як на можливість витрачати кошти є досить логічним, а тому набиратиме дедалі більшу кількість прихильників (с. 36).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

СИДОРОВА А., АНІСІМОВА Г. “Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб’єктів іноземного інвестування”
– Розглянуто питання узгодженості інтересів суб'єктів іноземного інвестування. Представлено підхід і здійснено оцінку цього процесу шляхом розрахунку величини кута між трьома векторами, які відображають ступінь реалізації інтересів кожного з учасників іноземного інвестування. Запропоновано метод оцінки структурної  узгодженості іноземного інвестування видів економічної діяльності за допомогою коефіцієнта рангової кореляції (с. 49).

РАДІОНОВ Ю. “Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів”
– Досліджено процеси, пов’язані з неефективним використанням бюджетних коштів. Встановлено причини та негативні чинники бюджетних правопорушень, їх вплив на соціально-економічний розвиток територій, а також запропоновано шляхи вирішення цієї проблеми (с. 59).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

ФУРДИЧКО О., ДРЕБОТ О. “Лісовий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку”
– Окреслено сучасний стан лісового сектору економіки за матеріалами статистичних спостережень в Україні, зроблено порівняння і доведено необхідність їх адаптації до європейської системи обліку і аналізу. Обгрунтовано доцільність створення органу державного регулювання у сфері діяльності лісового сектору країни (с. 70).

АМБРОСОВ В. “Вплив системних зв’язків на організаційну структуру агрофомувань”
– Розкрито вплив системних зв’язків на формування організаційної структури агроформувань як основи інтенсивного розвитку сучасних господарюючих суб’єктів виробництва (с. 80).

ДО 75-річчя ПРОФЕСОРА, ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК М. М. ЯКУБОВСЬКОГО

Відомий вчений, педагог, дослідник (с. 90).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

СЛУХАЙ С. «Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні» (с. 92).

 

––––––––––––––» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Вийшов друком журнал № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Вийшов друком № 6, 2018
УДК 339.92 Ч Ж А Н   Д У Н ’ Я Н, постдок Інституту міжнародних... »
Вийшов друком журнал № 5, 2018
УДК 338.43.01(477) О. А.  Ш У Л Ь Г А, доцент, кандидат економічних... »
Вийшов друком №4,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 005.21:005.332.4:339.92(477) В. В.  Л... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE