Архів

01.04.2008

2008, № 4

Кiлькiсть переглядiв: 2668

Вийшов у світ № 4, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ  АНОТАЦІЇ  ДО  СТАТЕЙ

ПАХОМОВ Ю. “Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів”
– Висвітлено цивілізаційні аспекти і наслідки перемін планетарного масштабу, пов’язані із зміною світових лідерів. В ув’язці з цими «тектонічними» зрушеннями позначено тенденції, що свідчать про ренесанс, насамперед азіатських цінностей, і про згортання у світовому масштабі праволіберальної реформаторської практики, яка (через реформи МВФ) завдала непоправного удару по економіці та соціальній сфері України, що обернулося розтлінням і верхів, і низів (с. 4).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Прейгер Д. “Актуальні питання будівництва доріг і розбудови мережі вантажних автоперевезень в Україні”
– Проаналізовано динаміку розвитку автомобільних доріг України, їх якісних параметрів, обсягів перевезень пасажирів і вантажів за роки незалежності. Відмічається зростаюча роль приватного транспорту в наданні транспортних послуг, при практично повному збереженні державної власності на автомобільні дороги. Пропонуються шляхи розв’язання цієї суперечності (с. 15).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Скрипник А., Паянок Т. “Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні”
– Висвітлюються питання формування ПДВ в експортоорієнтованій відкритій економіці. Проаналізовано вплив окремих складових на загальну суму надходжень. Показано значний вплив політичних ризиків та ризиків притаманних експортоорієнтованій економіці, на формування ПДВ. Пропонується зменшити ризики його формування за рахунок збільшення внутрішнього споживання шляхом впровадження диференційованої ставки ПДВ (с. 29).
Твердохлібова Д. “Методика оцінки фінансового стану банківської системи України”
– Подано методику оцінки фінансового стану банківської системи. Суть такої методики полягає в тому, що, оцінюючи поведінку його індикаторів за ознакою “кризовості” за шкалою балів {–1, 0, +1} і підсумовуючи отримані оцінки для всіх цих індикаторів, отримуємо загальну оцінку фінансового стану банківської системи України (с. 43).

СВІТОГОСПОДАРСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Чужиков В. “Модернізація регіональної політики в ЄС” (закінчення)
– Розглянуто  особливості регіональної політики Європейського Союзу. Виявлено основні результати «регіональної семирічки» в ЄС. Виокремлено головні завдання політики регіонального та локального розвитку (2007–2013 рр.), проаналізовано ефективність механізмів та інструментів регулювання (с. 56).
Власов В. “Глобалізаційний вплив – стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі”
– Розглянуто питання формування ринкової економіки в процесі розвитку внутрішньої та зовнішньої форм торгівлі. Запропоновано нову теорію глобалізаційного впливу (с. 63).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Гахович Н. “Стан і проблеми екологізації промислового виробництва”
– Здійснено оцінку екологомісткості видів промислової діяльності за основними складовими техногенного впливу. Розкривається залежність екологічного стану навколишнього природного середовища від динаміки промислового виробництва. Пропонуються заходи щодо поліпшення природоохоронної діяльності в Україні (с. 73).

З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Корнійчук Л. «Економічне зростання і сталий розвиток» (закінчення)
– Простежено еволюцію поглядів на економічне зростання і сталий розвиток. Розкрито зміст цих термінів, як його розуміли представники науки різних шкіл та напрямів. Порушено питання про необхідність формування нової соціально-економічної моделі розвитку світової цивілізації.(с. 82).

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

Савченко О. “Проблеми та перспективи регіонального розвитку продовольчого комплексу України” (с. 91).
Дерев’янкін Т., Толстов Р. “Дослідження становлення і розвитку міжнародних економічних відносин” (с. 93).

______________________» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Вийшов друком № 6, 2018
УДК 339.92 Ч Ж А Н   Д У Н ’ Я Н, постдок Інституту міжнародних... »
Вийшов друком журнал № 5, 2018
УДК 338.43.01(477) О. А.  Ш У Л Ь Г А, доцент, кандидат економічних... »
Вийшов друком №4,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 005.21:005.332.4:339.92(477) В. В.  Л... »
Вийшов друком журнал №3,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 332.12:330.52:330.15 М. А. Х В Е С И К, професор,... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE