Архів

01.01.2008

2008, № 1

Кiлькiсть переглядiв: 2951

Вийшов у світ № 1, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Кредісов А. “Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії”
– Проаналізовано менеджмент у взаємозв’язку з розвитком економічної теорії. Показано вплив останньої на виникнення менеджменту як науки, тенденції його поступу і риси менеджера ХХІ ст. Взаємозбагачення наук – процес складний, проте в ньому закладені як теоретичні, так і практичні успіхи майбутнього (с. 4).

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Чухно А. “Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії”
– Висвітлено необхідність і передумови формування нової, еволюційної, парадигми економічної теорії у зв’язку із зростанням ролі науки і техніки в розвитку економіки, становленням нового, інформаційного, способу виробництва і змінами у продуктивних силах, виробничих відносинах, місці і ролі людини в економіці та суспільстві (с. 12).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Бернадський В., Маковецька О., Мазур О. “Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці”
– Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини (с. 23).

Филюк Г. “Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти”
– Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення системи регулювання монополій в Україні (с. 30).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Матвієнко П. “Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України”
– Дано оцінку рівня капіталізації банківської системи та перспектив її підвищення. Висвітлено основні закономірності та тенденції розвитку вітчизняної банківської системи у контексті вирішення проблеми підвищення капіталізації банків; досліджено регіональний розподіл банків та рівень концентрації банківського капіталу; здійснено аналіз рівня капіталізації комерційних банків та дієвості фінансових інструментів нарощування капіталізації (с. 42).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Шубравська О. “Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні”
– Проаналізовано переваги органічного способу сільськогосподарського виробництва. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку органічної продукції. Визначено фактори глобального та національного рівнів, які стимулюють і стримують розвиток її вітчизняного ринку. Обгрунтовано перспективи й механізми формування та зміцнення органічної галузі в Україні (с. 53).

Кудла Н. “Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва”
– Йдеться про багатотривалу аграрну кризу, яка спричинила структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли в повному обсягу відновити ресурсні можливості сільських територій. Сучасне становище сільських територій має включати підвищення виробничого потенціалу аграрного сектору в поєднанні з розвитком несільськогосподарської діяльності шляхом активізації місцевого підприємництва (с.  62).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Запатріна І. «Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України»
– Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей  застосування механізму підготовки національних проектів в Україні та організації фінансового забезпечення їх реалізації в межах розвитку програмно-цільового методу бюджетування (с. 72).

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Довбенко М. “Роль контрольованого експерименту в економічній науці”
– Показано, як Нобелівським лауреатом В. Смітом формувався механізм побудови експерименту в економічній теорії та здійснювався аналіз його результатів. Розглянуто застосування економічних експериментів і значущість експериментальної економіки як одного з найперспективніших напрямів сучасної науки для теорії та практики господарювання (с. 84).

ДО 80-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. К. МАМУТОВА

Видатний учений-економіст (с. 90)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Алексеєнко Л. “Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз” (с. 92).

_____________________

 » Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія журналу № 11-12, 2018
№ 11-12, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком журнал № 10, 2018
№ 10, 2018 р.   В. М.  Г Е Є Ц Ь, професор, доктор економічних... »
Вийшов друком № 9, 2018 р.
№ 9, 2018 р.   УДК 338.656.502 А. А.  М А З А Р А К І, професор,... »
Вийшов друком № 8, 2018
№ 8, 2018 р.   УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА   УДК... »
Вийшов друком № 7, 2018
№ 7, 2018 р.   НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК [338:330.3]: [330:16:330.117]... »
Вийшов друком № 6, 2018
УДК 339.92 Ч Ж А Н   Д У Н ’ Я Н, постдок Інституту міжнародних... »
Вийшов друком журнал № 5, 2018
УДК 338.43.01(477) О. А.  Ш У Л Ь Г А, доцент, кандидат економічних... »
Вийшов друком №4,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 005.21:005.332.4:339.92(477) В. В.  Л... »
Вийшов друком журнал №3,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 332.12:330.52:330.15 М. А. Х В Е С И К, професор,... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE