Архів

01.01.2008

2008, № 1

Кiлькiсть переглядiв: 2732

Вийшов у світ № 1, 2008 р. журналу “ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ” – щомісячного наукового видання
Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України
та Національної академії наук України

КОРОТКІ АНОТАЦІЇ ДО СТАТЕЙ

Кредісов А. “Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії”
– Проаналізовано менеджмент у взаємозв’язку з розвитком економічної теорії. Показано вплив останньої на виникнення менеджменту як науки, тенденції його поступу і риси менеджера ХХІ ст. Взаємозбагачення наук – процес складний, проте в ньому закладені як теоретичні, так і практичні успіхи майбутнього (с. 4).

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Чухно А. “Науково-технологічний розвиток як об’єкт дослідження еволюційної економічної теорії”
– Висвітлено необхідність і передумови формування нової, еволюційної, парадигми економічної теорії у зв’язку із зростанням ролі науки і техніки в розвитку економіки, становленням нового, інформаційного, способу виробництва і змінами у продуктивних силах, виробничих відносинах, місці і ролі людини в економіці та суспільстві (с. 12).

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Бернадський В., Маковецька О., Мазур О. “Зварювальне виробництво і ринок зварювальної техніки в сучасній економіці”
– Наведено дані про сучасний стан зварювального виробництва, ринку зварювальної техніки та його секторів, основні фактори, що впливають на тенденції їхнього розвитку. Показано роль галузі в сучасній економіці, зокрема, висвітлено досвід США та Німеччини (с. 23).

Филюк Г. “Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти”
– Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення системи регулювання монополій в Україні (с. 30).

ФІНАНСИ. ПОДАТКИ. КРЕДИТ

Матвієнко П. “Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України”
– Дано оцінку рівня капіталізації банківської системи та перспектив її підвищення. Висвітлено основні закономірності та тенденції розвитку вітчизняної банківської системи у контексті вирішення проблеми підвищення капіталізації банків; досліджено регіональний розподіл банків та рівень концентрації банківського капіталу; здійснено аналіз рівня капіталізації комерційних банків та дієвості фінансових інструментів нарощування капіталізації (с. 42).

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ АПК

Шубравська О. “Ринок органічної продукції та перспективи його розвитку в Україні”
– Проаналізовано переваги органічного способу сільськогосподарського виробництва. Досліджено основні тенденції розвитку світового ринку органічної продукції. Визначено фактори глобального та національного рівнів, які стимулюють і стримують розвиток її вітчизняного ринку. Обгрунтовано перспективи й механізми формування та зміцнення органічної галузі в Україні (с. 53).

Кудла Н. “Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва”
– Йдеться про багатотривалу аграрну кризу, яка спричинила структурні зміни в сільському середовищі, зокрема в реорганізації великих сільськогосподарських підприємств. Новоутворені суб’єкти господарювання, незалежно від форм власності, не змогли в повному обсягу відновити ресурсні можливості сільських територій. Сучасне становище сільських територій має включати підвищення виробничого потенціалу аграрного сектору в поєднанні з розвитком несільськогосподарської діяльності шляхом активізації місцевого підприємництва (с.  62).

ЕКОНОМІКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Запатріна І. «Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України»
– Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей  застосування механізму підготовки національних проектів в Україні та організації фінансового забезпечення їх реалізації в межах розвитку програмно-цільового методу бюджетування (с. 72).

ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ

Довбенко М. “Роль контрольованого експерименту в економічній науці”
– Показано, як Нобелівським лауреатом В. Смітом формувався механізм побудови експерименту в економічній теорії та здійснювався аналіз його результатів. Розглянуто застосування економічних експериментів і значущість експериментальної економіки як одного з найперспективніших напрямів сучасної науки для теорії та практики господарювання (с. 84).

ДО 80-річчя АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ В. К. МАМУТОВА

Видатний учений-економіст (с. 90)

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Алексеєнко Л. “Підвищення стійкості економіки України до світових фінансових криз” (с. 92).

_____________________

 



» Усi новини
Новини
Вийшла електронна версія №2,2018
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330. 101 П. С.  Є Щ Е Н К О, професор,... »
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2018 р.
  ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ   УДК 331.522.4 Г. Т.... »
Вийшла електронна версія №12,2017
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.341.424:339.9 М. І.  З В Є Р Я К... »
Вийшов друком журнал № 11, 2017 р.
      НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК 330.341.424:339.9 М.... »
Вийшов друком журнал №10, 2017 р.
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.001.7+32.001.7] – 042.5/8:330.34(477)  В.... »
Вийшов друком №9,2017
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 330.342 А. І.  К Р Е Д І С... »
Вийшов друком №8,2017
УДК 339.74 Гжегож В. К О Л О Д К О, професор,  директор Центру... »
Вийшов друком №7,2017
  НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК 338.24.021.8:94(477)     ... »
Вийшов друком №5-6,2017
  FAUX J. – U.S. trade policy – time to start over (с.4–14) ФОКС... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE