До уваги авторів

 

До уваги докторантів, аспірантів і здобувачів!!!
Запрошуємо до співробітництва
на договірних засадах:
публікація наукових статей у фіксованому (оговореному) номері журналу, наукове та літературне редагування, гарантування отримання авторського (паперового) примірника

При надсиланні статті до редакції авторові необхідно суворо дотримуватися таких правил.


1. Стаття має бути набрана 14 кг шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервалу оптимальним обсягом до 26 000 знаків і надіслана на електронну адресу редакції econom-ukraine@ ukr.net із зазначенням УДК статті.

2. “Шапка статті” (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (офіційна назва установи) автора, а також назва статті, коротка (5–6 рядків) анотація і ключові слова) наводиться англійською і мовою оригіналу. У вихідних даних також зазначається домашня адреса (з п’ятизначним поштовим індексом), контактний телефон і електронна адреса автора.

3. Додавати до статті розширене авторське Резюме українською і англійською мовами.
 
Обов’язкові вимоги до авторського Резюме (розширеної анотації).
Авторське Резюме має бути:
– інформативним (не містити загальних слів);
– оригінальним (не бути калькою україномовної анотації);
– змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень); 
 структурованим (наслідувати логіку викладу матеріалу);
– компактним (не перевищувати 200–250 слів).

 Одним з варіантів авторського Резюме є стисле повторення в ньому структури статті, яка включає вступ, мету і завдання, методи, результати і висновки. У Резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій (не використовуються в науковій англійській мові); вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (економічних) текстів; уникати термінів, які є прямою калькою україномовних понять; додержуватися єдності термінології в межах Резюме і тексту статті.


4. Стаття у цілому, а також математичні формули і цитати мають бути ретельно вивірені автором.

Список використаної літератури дається окремо в кінці статті, оформлюється згідно з вимогами ДАК України і не повинен перевищувати 18–20 посиланьПрізвища зарубіжних авторів наводяться в іноземній транскрипції.

5. Графічний матеріал має бути виконаний в електронному вигляді
(у програмах Corel Draw, Adobe Illustrator, у форматі EPS), а також відповідати таким вимогам:
його обсяг повинен бути мінімальним (не дублювати, наприклад, змісту таблиць); чорно-білим на білому фоні; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них мають бути чіткими і виразними. Якщо рисунок взято з іноземного видання, написи на ньому обов’язково перекладаються авторами мовою примірника.

6. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змістові граф.

7. Скорочення, крім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, мір, термінів),
не допускаються.

8. Редакція залишає за собою право скорочувати і виправляти статті, а також за згодою авторів вміщувати їх в оглядах.

9. Надсилання до редакції праць, опублікованих в інших виданнях або надісланих для публікації до інших редакцій, не допускається.

10. Статті, оформлені не у відповідності із зазначеними правилами, редакцією не розглядаються.


 

Новини
Вийшла електронна версія журналу № 1, 2018 р.
  ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ   УДК 331.522.4 Г. Т.... »
Вийшла електронна версія №12,2017
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.341.424:339.9 М. І.  З В Є Р Я К... »
Вийшов друком журнал № 11, 2017 р.
      НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК 330.341.424:339.9 М.... »
Вийшов друком журнал №10, 2017 р.
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ УДК 330.001.7+32.001.7] – 042.5/8:330.34(477)  В.... »
Вийшов друком №9,2017
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 330.342 А. І.  К Р Е Д І С... »
Вийшов друком №8,2017
УДК 339.74 Гжегож В. К О Л О Д К О, професор,  директор Центру... »
Вийшов друком №7,2017
  НАУКОВІ ДИСКУСІЇ   УДК 338.24.021.8:94(477)     ... »
Вийшов друком №5-6,2017
  FAUX J. – U.S. trade policy – time to start over (с.4–14) ФОКС... »
Вийшов друком №4,2017
УДК 339.97 В. Р.  С І Д Е Н К О, доктор економічних наук,... »
Всі статті»

 


Престижное обучение за границей в универе BPP University College в Манчестере. магазин спортивного питания трибулус в капсулах ukrsportpit.com.ua трибулус купить
© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE