До уваги авторів

 

Запрошуємо до співробітництва на договірних засадах:
публікація наукових статей у фіксованому (найближчому на момент підписання статті до друку) номері журналу,

наукове та літературне редагування, річна передплата електронної версії журналу
Договірні ціни:
оплата публікації статті автором - фізичною особою : 50,00 грн. (з ПДВ) за 1000 знаків (з пробілами);
оплата публікації статті юридичною особою: 100, 00 грн. (з ПДВ) за 1000 знаків (з пробілами); 
оплата публікації двох і більше статей в одному номері юридичною особою:  120,00 грн. (з ПДВ) за 1000 знаків (з пробілами);
оплата публікації статті автором-іноземцем: 100,00 грн. (з ПДВ) за 1000 знаків (з пробілами).

Якщо вартість публікації статті перевищує 1500,00 грн. 1 авторський примірник надається безплатно.

 

При надсиланні статті до редакції авторові необхідно суворо дотримуватися таких правил

1. Стаття має бути набрана 14 кг шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервалу оптимальним обсягом до 26 000 знаків, із зазначенням УДК статті і надіслана на електронну адресу редакції econom-ukraine@ukr.net. 
 
2. “Шапка статті” (прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (офіційна назва установи) автора, а також назва статті, коротка (5–6 рядків) анотація і ключові слова) наводиться мовою оригіналу і англійською мовою. Прізвище та ім’я автора (всіх співавторів) – англійською мовою згідно із закордонним паспортом.  У вихідних даних також зазначаються контактний телефон і електронна адреса автора (всіх співавторів).
 
3. До статті додається авторське Резюме обсягом 200–250 слів мовою рукопису і англійською мовою.
Обов’язкові вимоги до авторського Резюме (в тому числі англомовного).
Авторське Резюме має бути:
– інформативним (не містити загальних слів);
– оригінальним (не бути калькою україномовної анотації);
– змістовним (відображати основний зміст статті та результати досліджень); 
– структурованим (наслідувати логіку викладу матеріалу);
– компактним (не перевищувати 200–250 слів).

 Одним з варіантів авторського Резюме є стисле повторення в ньому структури статті, яка включає вступ, мету і завдання, методи, результати і висновки. У Резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів; уникати складних граматичних конструкцій (не використовуються в науковій англійській мові); вживати термінологію, характерну для іноземних спеціальних (економічних) текстів; уникати термінів, які є прямою калькою україномовних понять; додержуватися єдності термінології в межах Резюме і тексту статті.
 
4. Виклад статті має бути чітким, стислим, без довгих вступів і повторів. Матеріал обов’язково має містити мету статті (не далі 3-ї стор. тексту) і підзаголовок Висновки (повинні підбивати загальний підсумок розглядуваних проблем, розкривати шляхи їх розв’язання, практичне спрямування дослідження з наголосом для України). Не допускається, щоб висновки повторювали частини тексту статті.
 
5. Стаття в цілому, а також математичні формули і цитати мають бути ретельно вивірені автором. Список використаної літератури дається окремо в кінці статті, містить посилання на джерела, які мають конкретних авторів або розміщені на конкретних сайтах. Нумерація наскрізна. Усі нормативні, законодавчі та статистичні джерела не включаються до загального списку літератури і наводяться в низу текстових сторінок. Список використаної літератури не повинен перевищувати 18–20 посилань
 
6. Графічний матеріал має бути виконаний в  програмах Corel Draw, Adobe Illustrator або Exel, а також відповідати таким вимогам: бути чорно-білим на білому фоні; лінії графіків та діаграм, усі умовні позначення на них бути чіткими і виразними; він не може дублювати, наприклад, змісту таблиць. Якщо рисунок взято з іноземного джерела, надписи на ньому обов’язково мають бути перекладені мовою рукопису
 
7. Таблиці повинні бути компактними, мати назву, їх шапка – точно відповідати змісту граф.
 
8. Скорочення, крім загальноприйнятих (скорочення математичних величин, мір, термінів), не допускаються.

 

Статті, оформлені не у відповідності із зазначеними правилами, редакцією не розглядаються. 

 

 

 

 

 

 

 

Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


Хочешь диплом СССР ПТУ Украины на память
© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE