Етапи проходження рукопису

 

Порядок рецензування рукописів

Усі наукові статті, які надходять до редакції, проходять подвійне «сліпе» рецензування. Рецензентам не розкриваються особові дані автора(ів), а автору(ам) – прізвища рецензентів. Кожний рукопис надсилається на рецензування трьом членам редколегії відповідно до сфери економіки, на якій вони спеціалізуються. Засідання редакційної колегії журналу скликається раз на місяць. Не менше ніж за два тижні до засідання реакційної колегії її членам розсилаються всі статті, які виносяться на розгляд, із зазначенням 2-3 рукописів, на які вони повинні дати кваліфікований відгук згідно з науковими і етичними вимогами до наукових статей. Особливу увагу члени редколегії акцентують на виявленні й недопущенні плагіату, практичній спрямованості матеріалу, висвітленні у тексті відповідного зарубіжного досвіду і наданні автором(ами) практичних рекомендаціях щодо його застосування в Україні. По кожній статті на колегіальній основі на підставі отриманих рецензій приймається одне з таких рішень: друкувати; друкувати з урахуванням зауважень; на доопрацювання з повторним винесенням на розгляд редколегії; відхилити. Разом з поінформуванням щодо рішення по статті автор(и) отримує(ють) копії  рецензій на його(їх) рукопис. Автор(и) зобов’язаний(і) (за винятком, коли стаття відхиляється) доопрацювати рукопис згідно із зауваженнями рецензентів. Тільки після проходження всіх процедур розгляду і авторського доопрацювання рукописів головний редактор (заступник головного редактора) підписує статтю до друку.

Редакційна робота над рукописами

 При роботі над статтею в конкретний номер журналу редакція здійснює літературне редагування статей, надісланих українською або російською мовою, переклад англійською мовою вихідних даних автора(ів), анотації, ключових слів, резюме, перевірку на правильність бібліографічних посилань, транслітерацію використаних у статті літературних джерел. Статті, нгадіслані англійською мовою, публікуються в авторській редакції. Після остаточного узгодження з авторами відредаговані примірники статей заверстуються в поточний номер журналу. Повністю зверстаний номер, який пройшов коректуру, направляється до друкарні для видання друкованого тиражу журналу, а його PDF-версія надходить авторам і розповсюджується серед передплатників онлайн-версії журналу.

 

Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE