Головна

 

 

Сайт закрито

Запрошуємо на новий сайт журналу

economyukr.org.ua

Засновники:
 Національна академія наук України

ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Головний редактор:

Геєць Валерій Михайлович,
академік НАН України,
директор ДУ "Інститут економіки
та прогнозування НАН України
" 

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 23636-13476ПР від 20 грудня 2018 р.

Проблематика: економічна теорія; теоретичні та практичні питання менеджменту; фінансова, податкова та кредитна сфери; страхування; регіональний розвиток і децентралізація; АПК; світогосподарські зв’язки; економічні проблеми природокористування; економіка зарубіжних країн; соціальні проблеми, освітянська галузь; історичний аспект в економічній науці.

 

 Програмні цілі журналу: публікація оригінальних наукових статей з найактуальніших проблем економіки України та зарубіжних країн за основними напрямами економічної науки, організація наукових дискусій, розміщення матеріалів «круглих столів», видання тематичних номерів.

   Рубрики журналу:

1.     Наукові дискусії

2.     Проблеми економічної теорії

3.     Промислова політика та інноваційний розвиток

4.     Управління економікою: теорія і практика

5.     Проблеми державного управління

6.     Фінанси. Податки. Кредит

7.     Проблеми регіонального розвитку і децентралізації

8.     Питання розвитку АПК

9.     Світогосподарські зв’язки: тенденції розвитку

10.  Економічні проблеми природокористування

11.  Соціальні проблеми в практиці управління

12.  Проблеми освіти

13.  Економіка зарубіжних країн

14.  З історії економічної думки

15.  Роздуми публіциста

16.  Роздуми над прочитаним

17.  Наукове життя

18.  Критика і бібліографія 

Аудиторія:
Журнал "Економіка України" орієнтований на керівників і фахівців усіх галузей господарства, управлінців, працівників науково-дослідних установ і викладачів ВНЗ, аспірантів і студентів, учених і практиків як з країн СНД, так і за кордоном, на усіх тих, хто цікавиться станом і шляхами подальшого розвитку економіки України. 
 
Мова видання: українська та змішаними (англійською і російською);
Резюме, анотації, ключові слова, відомості про авторів - англійською мовою; транслітерація пристатейного списку літератури.
 

УДК 330(477)(05)
 
 
 
ISSN 2522-9303 (Print)
ISSN 2522-9478 (Online)
 
 
 

  

Новини
Вийшов друком журнал № 11-12, 2019 р.
№ 11-12, 2019 р. УДК 330. 341.424: 339.9 JEL: B.41 М. І. З... »
Вийшов друком журнал № 9-10, 2019
№ 9-10, 2019 р. УДК 338:339:669.1 (477) О. І.  А М О Ш А, професор,... »
Вийшов друком № 7-8, 2019 р.
№ 7-8, 2019 р. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ УДК 658.012.23 К.... »
Вийшов друком журнал № 6, 2019 р.
  № 6, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 5, 2019 р.
Змiст № 5, 2019 УКРАЇНА І МВФ: ОСНОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА С. О. ... »
Вийшов друком журнал № 4, 2019
№ 4, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК 621.6:620.91-0.49.34 А.В. ... »
Вийшов друком журнал № 3, 2019 р.
№ 3, 2019 р. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УДК... »
Вийшов друком журнал № 2, 2019 р.
№ 2, 2019 р.     УДК 330.101  П. С.  Є Щ Е... »
Вийшов друком журналу № 1, 2019 р.
№ 1, 2019 р.   УДК 338.2; 330.101; 330.8 В. М.  Г Е Є... »
Всі статті»

 


© "Економіка України"
Розробка сайту - LookMy.info на базi CMS MYSITE